Rubriky
Uncategorized

Olympiáda dětí a mládeže ČR 2023

Naše žačka Hedvika Králová z 9.A je výbornou lyžařkou. V obřím slalomu starších žákyň Olympiády dětí a mládeže ČR Horní Mísečky získala krásné 6. místo. Přejeme jí hodně dalších sportovních úspěchů a za školu moc gratulujeme.

Heda a červená bunda
Rubriky
Uncategorized

První a druhé místo a postup do celostátního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Ve čtvrtek 19. března 2023 proběhlo na SPŠ Hranice regionální finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Do finále se mezi nejlepší  probojovaly z prosincového teoretického kola dvě naše žákyně Klárka Mynaříková (9.A) a Veronika Žwaková (9.B). V praktickém kole si vedla děvčata velmi dobře, obsadila druhé a třetí místo. Po sečtení bodů z teoretické a praktické části se Klárka Mynaříková umístila na celkovém 1.místě a 2. místo získala Veronika Žwaková se ztrátou pouze 1,5 bodu. Obě děvčata postupují jako dvě nejlepší soutěžící z praktické i teoretické části do celostátního kola, které se bude konat 13. června 2023 na půdě Univerzity Pardubice. Klárka i Veronika si kromě zážitků odnesly ze soutěže i hodnotné ceny jako např. mobilní telefon, chytré hodinky, bezdrátovou myš, knihy a batoh od hlavního sponzora soutěže společnosti PRECHEZA Přerov.  Děvčatům děkujeme za vynikající reprezentaci školy a pečlivou přípravu na soutěž.

Ing. Šandová Renata

Rubriky
Uncategorized

Malí architekti z 2.A

V rámci projektu MAP II navštívil 19. 1. lektor Malé technické univerzity naši třídu. Pan lektor vstoupil v ochranné stavební přilbě s kufrem plným stavebních kostek a speciální soupravou prvků a hned začal pracovat s dětmi s podporou dětských technických výkresů, metodických listů a stavebnic. Dětí si na první pohled hrály, my ale víme, že pracovaly a učily se nové věci. Vyvrcholením programu bylo volné hraní s výsledným dílem jako odměna za práci. Navíc děti po této lekci získaly osvědčení, které je pro děti odměnou, nikoli hodnocením.

Mgr. Dagmar Šindlerová, DiS.

Rubriky
Uncategorized

Představení loutkového divadla „O PEJSKOVI A KOČIČCE“

Ve středu 18.1. 2022 žáci 1. A, 1. B a 2. A zavítali do loutkového divadla Dělnického domu pod vedením pana Jaroslava Zdražila na pohádku „O pejskovi a kočičce“. Děti viděly, jak pejsek a kočička měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli – a jednoho dne měli svátek i narozeniny – a tak se pustili do pečení dortu, jindy zase myli špinavou podlahu – a tak se urousali, že museli vyprat i sami sebe. Jindy zase našli panenku, která tence plakala a začali se o ni starat jako o svoje děťátko… Představení děti velmi zaujalo, protože pohádku dobře znají a také je bavilo dívat se na hezky připravené rekvizity a loutky. Děkujeme všem účinkujícím za krásný kulturní zážitek a už teď se těšíme na další představení.

třídní učitelky 1. A, 1. B a 2. A

Rubriky
Uncategorized

Ohlédnutí za vánočními přípravami v 1.A

Takto probíhaly přípravy na Vánoce v 1.A

Rubriky
Uncategorized

Ohlédnutí za vánoční výstavou prací žáků v IC Odry

V předvánočních dnech od 5.12. – 30.12. 2022 uspořádala naše škola tradiční výstavu na téma Vánoce, letos v Městské galerii v Odrách. Na přípravě výrobků se podíleli všichni žáci se svými vyučujícími, především v hodinách výchovného charakteru. Výsledek jejich snažení si mohl každý prohlédnout v již zmíněné galerii. Od různě upravených sněhuláků, šišek,
tučňáků, výrobků ze slámy, mýdla, netradičních materiálů, pečených perníčků, mini vánoček, povídání o vánočních zvycích, papírových výrobků až po zajímavosti o Vánocích ve světě.
Podle ohlasu veřejnosti se výstava velmi povedla. Její součástí byla také neformální „sbírka“ na potřeby a krmení školních zvířat. O které se starají žáci a učitelé již druhým rokem. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kdo naši výstavu shlédl a jakýmkoliv způsobem přispěl – ať už na materiál do výrobků vložený nebo na zmíněnou péči o školní živočichy.
Také bychom chtěli poděkovat dětem a jejich vyučujícím za jejich trpělivost při přípravě a prodeji mnoha rozmanitých výrobků, rodičům za přízeň a poděkovat žákům 9. tříd a všem pedagogům, kteří měli organizaci celé výstavy na svých bedrech. Poděkování patří také pracovnicím MIC p. Ivetě Dibelkové, DiS; Ing. Janě Veverkové za jejich vstřícnost a ochotu.

Mgr. Dagmar Šindlerová

Rubriky
Uncategorized

Vánoční tvoření s rodiči

V rámci projektu „Blíž k dětem a rodičům III“ se ve dnech 19. – 20. prosince 2022 na naší škole uskutečnila akce nazvaná „Vánoční tvoření s rodiči“ a to ve 2. a 5. třídě. Tato akce měla jasný cíl, vytvořit vánoční svícny, dozdobit je baňkami a naladit vánoční atmosféru. Mimo jiné si děti také pro rodiče připravily malé vystoupení, které rodiče velmi mile překvapilo.
Vánoční tvoření začalo ve 2. třídě v pondělí 19. 12. v pět hodin podvečer a v 5. třídě se tvoření uskutečnilo následující den ve tři hodiny odpoledne. Po příchodu se rodiče usadili k připraveným stolům a děti obsloužily své rodiče čajem, kávou či punčem a také sladkým či slaným občerstvením. Na stolech měli rodiče a děti přichystané pomůcky a potřeby k tvorbě svícnu. Celým tvořením nás provázela paní floristka Iva Zástěrová, která rodičům i dětem vysvětlovala postup práce a mimo jiné rodičům sdělila i mnoho zajímavých informací z její profese. Rodiče měli také prostor na samostatnou konzultaci, pokud měli zájem se na něco doptat. Pozadí kouzelné tvořící atmosféry doplňovaly vánoční koledy. Svícen, který rodiče
vyráběli, byl zajímavý tím, že větvičky se zapichovaly do jablka nikoliv do aranžovací hmoty.
Po dokončení svícnů se na stolech objevily plastové baňky spolu s dekoracemi zejména polystyrenové kuličky a třpytky, které se nasypaly dovnitř do baňky a vytvořily tak celistvou krásnou baňku. Rodiče baňku zakomponovali do svícnu či si ji vzali s dětmi domů a pověsili ji na jejich vánoční stromeček. Kromě polystyrenových kuliček a třpytek bylo možno využít mnoho dalších dekorací a bylo jen na rodičích a dětech, jakou variantu dozdobení zvolí.
Během tvoření se rodiče výborně bavili a atmosféra byla velmi přátelská, komunikativní a uvolněná. Po dokončení všech výtvorů se udělala společná fotografie a rodiče s dětmi se pomalu začali rozcházet do svých domovů.
Tato akce se stala velmi zdařilou a to nejen z pohledu nás vyučujících, ale také z pohledů rodičů. Možnost setkat se před Vánoci a spojit to s tvorbou vánočních svícnů pod dohledem odborníka se jeví jako výborný nápad i do dalších let. Děkujeme všem zúčastněným rodičům, ale také vedení naší školy, které nám umožnilo tuto akci uskutečnit.

Dagmar Šindlerová, tř. uč. 2. A
Michaela Ručková, tř. uč. 5. A

Třída 2.A
Třída 5.A
Rubriky
Uncategorized

Všechovická laťka


Po dvouleté odmlce způsobené pandemií jsme se znovu zúčastnili soutěže ve skoku vysokém – 29. ročníku Všechovické laťky. Letos jsme jeli se silně omlazeným družstvem, protože nám chyběly osvědčené hvězdy vlivem zranění, nemocí nebo reprezentačním povinnostem. Do soutěže mladších
žákyň (6. a 7. ročník) nastoupily dvě skokanky – Adéla Feglerová a Mia Maršálková. Obě skákaly velmi dobře do výšky 120 cm, kde Adéla bohužel shodila a obsadila 7. místo. Mia se ale vytáhla k osobnímu maximu a výkonem 130 cm obsadila krásné 3. místo. Ještě lépe dopadl ve stejné věkové kategorii Šimon Mužík, který výkonem 140 cm obsadil 2. místo. Škoda posledního pokusu na 145 cm, který shodil zcela zbytečně rukou. V případě platného pokusu by vyhrál. Posledním účastníkem byl
v nejstarší kategorii 8. a 9. ročníků chlapců Daniel Leskovjan. Danek bojoval statečně, zastavil se na 155 cm, a tak výkonem 150 cm obsadil 7. místo. Pro všechny to byla v podstatě první závodní zkušenost, díky výkonům doufám, že pozitivní. Za vzornou reprezentaci zaslouží všichni pochvalu.

Mgr. Jan Jursík

Danek, Šimon, Mia, Adélka
Rubriky
Uncategorized

Třídní schůzky 5. 1. 2023 od 15,00 hodin

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 5. 1. 2023 proběhnou od 15,00 hodin čtvrtletní třídní schůzky s vyučujícími – včas před pololetním vysvědčením.

Vyučující I. stupně najdete ve třídách svých dětí. Jejich schůzky mohou být po dohodě s rodiči individuální.

Vyučující II. stupně:

I. patro 2. stupeň

L. Valentovičová  – učebna 6.B
D. Holiš – učebna 9.B
M. Vlček – učebna PC 77

J. Jursík – ředitelna
R. Šandová – zástupce ředitele
O. Žabková – knihovna

II. patro 2.stupeň

B. Zhasilová – je nemocná, ve škole nebude
I. Žárský – učebna 7.B
M. Piterková – učebna 9.A
I. Bláhová – učebna 8.A
L. Černá – kabinet Př

I. patro 1.stupeň

V. Florík – učebna 6.A
L. Pobočková – učebna 8.B

Rubriky
Uncategorized

Adventní zájezd na vánoční zámek Raduň a do kina Cinestar v Opavě

Letos po předchozí dlouhé covidové odmlce jsme uskutečnili tradiční
adventní zájezd do kina a za poznáním.
Se třídami 8.A, 8.B a 6.B jsme se naladili na vánoční atmosféru na
nádherném klasicistním zámku v Raduni, jehož pokoje byly vánočně vyzdobeny stejně jako v 19. století, kdy zde šlechta trávila Vánoce. Skvělá průvodkyně nás seznámila se zvyky šlechty, vánočním jídlem i dárky, které zprvu visely na stromečku a až později se balily a dávaly pod stromeček a byly jimi obdarovány pouze děti. Žáci byli nadšeni zejména z krásné jídelny a předpokoje, kde byly plné stoly opravdového cukroví. Mnohé zaujaly dárky, které dostávaly děti a později i dospělí pod stromeček – lyže, parní stroj, vláček, šperkovnice nebo tabatěrka. Byli jsme seznámeni s historií adventního věnce, jesliček i tradicí posílání PF na nový rok, kterou založil francouzský šlechtic v 19. století a rozšířila se po celé Evropě.
Po zasněžené mrazivé cestě jsme se pak vydali do Opavy do kina Cinestar
na film Mimoni a tzv. si užít i moderní atmosféru Vánoc v nádherně
vyzdobeném obchodním centru Breda. Myslím, že zájezd žáky nejen vánočně naladil, ale také je obohatil o nové poznatky z historie Vánoc.

Lenka Pobočková