ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Vánoční tvoření s rodiči

V rámci projektu „Blíž k dětem a rodičům III“ se ve dnech 19. – 20. prosince 2022 na naší škole uskutečnila akce nazvaná „Vánoční tvoření s rodiči“ a to ve 2. a 5. třídě. Tato akce měla jasný cíl, vytvořit vánoční svícny, dozdobit je baňkami a naladit vánoční atmosféru. Mimo jiné si děti také pro rodiče připravily malé vystoupení, které rodiče velmi mile překvapilo.
Vánoční tvoření začalo ve 2. třídě v pondělí 19. 12. v pět hodin podvečer a v 5. třídě se tvoření uskutečnilo následující den ve tři hodiny odpoledne. Po příchodu se rodiče usadili k připraveným stolům a děti obsloužily své rodiče čajem, kávou či punčem a také sladkým či slaným občerstvením. Na stolech měli rodiče a děti přichystané pomůcky a potřeby k tvorbě svícnu. Celým tvořením nás provázela paní floristka Iva Zástěrová, která rodičům i dětem vysvětlovala postup práce a mimo jiné rodičům sdělila i mnoho zajímavých informací z její profese. Rodiče měli také prostor na samostatnou konzultaci, pokud měli zájem se na něco doptat. Pozadí kouzelné tvořící atmosféry doplňovaly vánoční koledy. Svícen, který rodiče
vyráběli, byl zajímavý tím, že větvičky se zapichovaly do jablka nikoliv do aranžovací hmoty.
Po dokončení svícnů se na stolech objevily plastové baňky spolu s dekoracemi zejména polystyrenové kuličky a třpytky, které se nasypaly dovnitř do baňky a vytvořily tak celistvou krásnou baňku. Rodiče baňku zakomponovali do svícnu či si ji vzali s dětmi domů a pověsili ji na jejich vánoční stromeček. Kromě polystyrenových kuliček a třpytek bylo možno využít mnoho dalších dekorací a bylo jen na rodičích a dětech, jakou variantu dozdobení zvolí.
Během tvoření se rodiče výborně bavili a atmosféra byla velmi přátelská, komunikativní a uvolněná. Po dokončení všech výtvorů se udělala společná fotografie a rodiče s dětmi se pomalu začali rozcházet do svých domovů.
Tato akce se stala velmi zdařilou a to nejen z pohledu nás vyučujících, ale také z pohledů rodičů. Možnost setkat se před Vánoci a spojit to s tvorbou vánočních svícnů pod dohledem odborníka se jeví jako výborný nápad i do dalších let. Děkujeme všem zúčastněným rodičům, ale také vedení naší školy, které nám umožnilo tuto akci uskutečnit.

Dagmar Šindlerová, tř. uč. 2. A
Michaela Ručková, tř. uč. 5. A

Třída 2.A
Třída 5.A

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt