Rubriky
Uncategorized

Pomáhejme si

Rubriky
Uncategorized

Pozvánky pro děti ze SVČ Odry

Na základě spolupráce s SVČ vás zveme na jejich akce pořádané pro děti ZŠ

Rubriky
Uncategorized

Lyžařský kurz zrušen ! :(

Sice neradi, ale museli jsme zrušit lyžařský kurz v Tošovicích. Důvodem je nevyhovující stav sjezdovek. Pokusíme se vyjednat náhradní termín, o kterém bychom vás včas informovali. V případě, že se nepodaří najít nový termín, budou vám zaplacené peníze zaslány zpět na účet.

Jursík, ředitel školy

Rubriky
Uncategorized

Maškarní ples

V rámci projektu „Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme“ jsme ve čtvrtek 17.2.2022 uspořádali v prostorách tělocvičny a tříd I. stupně  maškarní ples téměř pro 130 dětí. O karnevalovou atmosféru se zasloužili rodiče, kteří se kvůli opatřením spojených s covidem -19 akce nezúčastnili, ale zato dětem pomohli připravit zajímavé a nápadité kostýmy. Někteří rodiče pomohli také s výzdobou. O zábavu se postaraly paní učitelky I. stupně, které připravily pro děti karnevalové úkoly na celé dopoledne. Děti během dne plnily různé netradiční úkoly, měly připravenu karnevalovou výuku, zasoutěžily si se svými spolužáky, vzájemně si mezi třídami předvedly své kostýmy spojené s módní přehlídkou a vyhodnotily si nejlepší masky, kterých bylo opravdu hodně.

Na akci se podílely také paní vychovatelky školní družiny a asistentky pedagogů. Ty zajistily v průběhu dopoledne zábavu ve školní tělocvičně každé třídě zvlášť (kvůli dodržení hygienických  opatření). Děti plnily různé vědomostní a sportovní úkoly a také si zatancovaly. Za své snažení a aktivitu získaly všechny drobnou odměnu a svačinku.

Děti si dopoledne opravdu užily. Po delší době se mohly vydovádět a předvést svoje kostýmy, na které byla většina z nich náležitě hrdá. Atmosféra celého dne byla uvolněná a odměnou pro nás dospělé byly radostné a spokojené děti.

Velké poděkování patří rodičům, všem vyučujícím I. stupně, vychovatelkám a asistentkám pedagogů za přípravu, organizaci a plynulý průběh celé akce.

R. Šandová

Rubriky
Uncategorized

Práce prvňáčků v centrech aktivit – program Začít spolu

Jednou z typických forem práce v programu Začít spolu jsou centra aktivit. Centra aktivit (CA) tvoří specifické prostředí třídy Začít spolu, bohaté na podněty a činnosti. CA jsou ohraničené učební prostory, různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a práci. Děti se tu učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i spolupráci. Mají možnost si svoji práci zorganizovat, rozdělit si role v týmu a naplánovat postup.

Prvňáčci si hned v prvním týdnu druhého pololetí vyzkoušeli práci v těchto centrech:

  • centrum vědy a objevy na téma: LIDSKÉ TĚLO
  • centrum matematiky na téma: SLOVNÍ ÚLOHY
  • centrum čtení a psaní na téma: PÍSMENO, SLABIKA, SLOVO a VĚTA

Po ukončení činností v CA se děti sešly zpátky v kruhu k hodnocení své práce. V této fázi jsme zhodnotili vlastní učební strategie, úspěšnost, co nás bavilo, co nám šlo a co naopak bylo obtížné. Děti se sebehodnocením učí reflektovat nejen výsledky, ale také samotný postup, který při řešení úkolů uplatnily. 

Všichni prvňáčci se těší na další centra aktivit a nová témata. Pokud nám to dovolí epidemiologická situace, můžou rodiče nahlédnout na Den ve třídě s programem Začít spolu. Rodiče jsou u nás více než vítanými partnery a mohou se dle svých možností aktivně podílet na chodu školy. Propojení školy a rodiny přináší dětem, rodičům i vyučujícím pocit bezpečí, možnost otevřeně komunikovat a společnými silami snižovat překážky v učení dětí.

                                                                  Mgr. Dagmar Šindlerová, DiS.

                                                                                                             

Rubriky
Uncategorized

Pomáháme dětem

Rubriky
Uncategorized

Těšíme se do školy – setkání předškoláčků a jejich rodičů v naší škole

V pátek 4.2.2022 jsme v naší škole uspořádali setkání předškoláčků a jejich rodičů. Průběžně jsme se ve škole během odpoledne setkali s budoucími prvňáčky a jejich rodinami. Paní učitelky prvního stupně postupně seznámily všechny návštěvníky s metodami práce v jednotlivých předmětech. Rodiče si prohlédli pomůcky, děti si vyzkoušely připravené aktivity. Všichni se seznámili s programem Začít spolu, promluvili si s paní logopedkou, prošli se školou, podívali se na zvířátka, o které se ve škole staráme a také si nechali ukázat základy práce s roboty. Akce proběhla v přátelské atmosféře a děti vypadaly, že se do školy skutečně těší. Doufáme, že jsme rodičům a dětem ukázali práci v naší škole a uspokojivě odpověděli na dotazy, které paní učitelkám rodiče průběžně pokládali.

Všem děkujeme za návštěvu a paní učitelkám za přípravu celého odpoledne.

                                                                                                  vedení školy

Rubriky
Uncategorized

1. místo v soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Ve čtvrtek 27.1.2021 se uskutečnilo další (regionální) kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Z naší školy do tohoto kola postoupili tři žáci, kteří si změřili znalosti  s 52 soutěžícími regionu. Denis Florík obsadil 22. místo, Petra Bazalová 13. místo a nejlepším mladým chemikem celého regionu se stala Míša Šubrtová, která skončila na skvělém 1. místě.

Do dalšího kola praktické části, které by se mělo uskutečnit prezenčně v dubnu postupuje prvních 20 soutěžících  – z naší školy tedy Patra a Míša.

Test teoretických znalosti absolvovalo v celé republice celkem 1542 žáků. Míša Šubrtová se z tohoto počtu žáků umístila z celé republiky na krásném 8.místě.

Chtěla bych moc poděkovat všem třem žákům za pečlivou přípravu, úspěšné zdolání nelehkého testu na teoretické znalosti z oblasti chemie, zájem o chemii a za vynikající reprezentaci školy.

                                                                                                                  R.Šandová

Míša Šubrtová 1. místo