Rubriky
Uncategorized

Exkurze do OU Kelč

Žáci praktické třídy navštívili dne 23. listopadu 2022 OU Kelč, aby se seznámili s učebními obory, ve kterých mohou rozšířit své další vzdělávání. Toto odborné učiliště sídlící v místním zámku nabízí tyto tříleté obory – strojírenské- zámečnické práce, zednické práce, zahradnické práce, pečovatelské služby a prodavačské práce. Dvouletý obor vzdělávání nabízí praktická škola. Naši žáci si mohli prakticky vyzkoušet pod odborným dohledem, co jednotlivé obory nabízí a samostatně si vyrobili v zámečnické dílně kovový přívěšek na klíče. Příjemným zpestřením této exkurze bylo sladké  i slané pohoštění, připravené jejich bývalými i budoucími spolužáky. Všem zúčastněným se exkurze velmi líbila.

Rubriky
Uncategorized

Návštěva loutkového divadla

Ve středu 23.11. navštívili žáci 3.B loutkové divadlo v Odrách. Představení O pejskovi a kočičce se dětem moc líbilo a odnesly si pěkný kulturní zážitek. A navíc se děti mohou těšit na další pohádku, jejíž název má být překvapením. Děkujeme všem, kteří se na představení podíleli a těšíme se na příště.

Mgr. Leona Kopecká

Rubriky
Uncategorized

Pozvánka

Rubriky
Uncategorized

Poděkování


Již je to několik let od celkové rekonstrukce budovy naší školy. O letošních prázdninách došlo k dlouho plánované rekonstrukci parkoviště před školou a už nám k plné spokojenosti chyběla jen oprava plotu před areálem školy. To se podařilo v minulých dnech ve spolupráci s Městským úřadem Odry a firmou Montcolor Zavadil s.r.o. Nyní již hotová první etapa dopadla velmi dobře a my za ni děkujeme. Těšíme se na dokončení druhé etapy v jarních měsících.
Mgr. Jan Jursík

Rubriky
Uncategorized

Mladý zoolog 2022

Tak se jmenuje soutěž pro žáky ZŠ a studenty nižších tříd gymnázií, kterou po dvouleté pauze organizovala ZOO v Ostravě. Tématem letošního kola byli Primáti, čili poloopice, opice a lidoopi. Naši školu reprezentovalo letos jediné družstvo – děvčata Adriana Galčanová, Natálie Kuchařová, Greta Masare, Natálie Pavelková a Hana Polachová, všechny z 8.A

Během přípravy nás provázely různé nesnáze, které jsme ale překonaly a 11.11. ráno stanuly ve sluncem ozářené podzimní zoologické zahradě. Na vrátnici jsme odevzdaly staré mobilní telefony ( zoo je vybírá pro dobročinné účely) a už mířily okolo nádherných největších létajících ptáků světa -jeřábů, pandy červené, vzácných jelenů Milu směrem k novým pavilonům pro gibony a makaky lví (opice). Uchvátili nás zejména giboni a jejich typický pohyb zvaný ručkování (brachiace), který vystřídali pojídáním ovoce a zeleniny. V pavilonu Čitván jsme se nemohly odtrhnout od skupiny hulmanů posvátných. Také zrovna snídali a mláďata stihla ještě skotačit na stromech a mezi sebou. Není divu, jde o největší skupinu těchto opic na světě ! chovaných v lidské péči. Příslovečnou třešní na dortu byla prohlídka skupiny šimpanzů v pavilonu Evoluce, který je koncipován jako africký prales.

Soutěž samotná byla náročná, šlo o asi 20 otázek ze života několika desítek  primátů a otázek týkajících se chovu opic, názvů pavilonů v zoo a anglických názvů celosvětových  záchranných projektů pro primáty, do kterých je ZOO Ostrava zapojena.

A tady jsou výsledky – v naší kategorii soutěžilo 227 družstev, která se (podle počtu bodů) umístila na celkem 64 místech. Naše děvčata obsadila 32. místo. „No, průměrné“, řekl by kdekdo. Ale – více bodů než „my“ mělo 47 družstev, avšak 179 jich skončilo až za námi, a to včetně družstev studentů gymnázií. Naše děvčata dokázala při přípravě na soutěž „vstřebat“ velké množství informací a odborných termínů, užila si „výletu“ do ZOO a hlavně, to, co se holky naučily, to jim tzv. nikdo nevezme.

Mgr. Lenka Černá

Rubriky
Uncategorized

Halloweenský den s tanečním odpolednem aneb v kostýmech do školy

V pátek 11. 11. 2022 proběhl v naší škole zajímavý den na téma Halloween. Žáci od 5. do 9. třídy se převlékli do nejrůznějších kostýmů. Dopoledne sice probíhala běžná výuka, ale velkou výhodu měli žáci, kteří dorazili v převleku, nemohli totiž být zkoušeni z žádného předmětu, který ten den měli. Mezi žáky se objevily nejrůznější kostýmy a nás těší, že jsme znovu obnovili školní tradici. Odpoledne si žáci mohli přijít zahrát nejrůznější hry a společně si zatancovat, největší úspěch slavila tradiční hra na schovávanou. Celý den se vydařil a těšíme se na další akci.

Školní parlament

Rubriky
Uncategorized

Halloweenské učení 4.A

Poslední říjnový večer se v mnoha zemích, především anglicky mluvících, nese ve znamení oslav Halloweenu. Dnešní vyučování probíhalo ve znamení halloweenského učení. Nejprve jsme si procvičili porozumění textu a dozvěděli se, jak a kde se  Halloween slaví a potom nás čekaly zábavné, strašidelné pracovní listy z matematiky, českého jazyka a angličtiny. Toto halloweenské učení jsme zakončili sladkou odměnou.

za 4. třídu Bc. Kateřina Strempková

Rubriky
Uncategorized

Třídní schůzky ve čtvrtek 3.11.2022

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 3.11.2022 proběhnou od 15,00 hodin čtvrtletní třídní schůzky s vyučujícími .

Vyučující I. stupně najdete ve třídách svých dětí. Jejich schůzky mohou být po dohodě s rodiči individuální.

Vyučující II. stupně:

I. patro 2. stupeň

L. Valentovičová  – učebna 6.B
D. Holiš – učebna 9.B
M. Vlček – učebna PC 77

J. Jursík – ředitelna
R. Šandová – zástupce ředitele
O. Žabková – knihovna

II. patro 2.stupeň

B. Zhasilová – učebna 7.A
I. Žárský – učebna 7.B
M. Piterková – učebna 9.A
I. Bláhová – učebna 8.A
L. Černá – kabinet Př

I. patro 1.stupeň

V. Florík – učebna 6.A
L. Pobočková – učebna 8.B

Rubriky
Uncategorized

Zahraniční stáž v Německu


V rámci projektu „Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme“ jsme se zúčastnily (I. Bláhoová, M. Piterková, L. Zemánková) na konci října zahraniční stáže za základní škole v německém Ludwigsburgu. Při společných konzultacích, hospitacích a setkání s místostarostkou města jsme se zaměřili na integraci zahraničních
žáků do výuky, prodiskutovali problém inkluze (spolupráce
s pedagogicko-psychologickými poradnami, spolupráce učitelů
s asistenty, zavedená opatření pro znevýhodněné žáky apod.),
srovnali jsme systém školství obou zemí, a především jsme prožily
den s vybranou třídou a jejich učitelkou. Stáž hodnotíme pozitivně,
protože nám poskytla možnost srovnání naší školy se zahraniční,
získaly jsme cenné informace a možnost vyměnit si názory a
zkušenosti se zahraničními kolegy.

I. Bláhová

Rubriky
Uncategorized

Dopoledne s dětmi z okolních škol

Na úterý 25.10. jsme pozvali školáky a jejich vyučující z okolních
základních škol, aby s námi prožili zábavné, ale i poučné dopoledne.
Připravili jsme pro ně tři bloky. V nové počítačové učebně si
vyzkoušeli své znalosti z dopravní výchovy. Poté jsme jim předvedli
naši novou 3D tiskárnu a roboty, které si za pomoci našich žáků zkusili
návštěvníci i naprogramovat. V rámci soutěže „na stanoviště“ řešili
zapeklité anglické úkoly. Celé dopoledne uběhlo velmi rychle, a
protože se všichni opravdu moc snažili, odcházeli spokojení se svými
výkony, plní dojmů a s malým dárečkem, který jim bude náš společně
strávený čas připomínat.

I.Bláhová, M. Vlček, V. Florík