Rubriky
Uncategorized

Přespolní běh

V úterý 26. září jsme se zúčastnili okresního kola v přespolním běhu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Za krásného slunečného počasí jsme do závodů nasadili družstva do všech 4 kategorií. Družstvo mladších žákyň celý závod otevíralo a ve složení A. Hradílková, A. Ambrožová, A. Gockertová, Z. Štěpánková a M. Maršálková obsadilo 13. místo, kdy nejlepší jednotlivkyní byla A. Hradílková. Následovala kategorie mladších žáků. Naše družstvo utvořili D. Friedl, R. Kuchta, Š. Foldyna, M. Chuděj a P. Susík. Nejlepším naším závodníkem byl D. Friedl. Škoda, že se nepodařilo mít někoho dalšího v nejlepší dvacítce, protože výsledek ostatních členů družstva stačil na podprůměrné 13. místo. Družstvo starších žákyň ve složení A. Němcová, B. Švánová, A. Feglerová, Š. Rycková a M. Chovancová podalo nejlepší týmový výkon a obsadilo celkově velmi dobré 5. místo. Naší nejlepší běžkyní byla A. Němcová na 17. místě. V kategorii starších žáků reprezentovalo naši školu družstvo ve složení P. Vícha, A. Juráň, D. Karika a D. Pavelec. Kluci podali slušný výkon a obsadili 10. místo. Nejlepším členem družstva byl P. Vícha, který obsadil 7. místo. Všechny reprezentanty chci pochválit za výkony i vzorné chování.

                                                                                                                      Mgr. J. Jursík

Rubriky
Uncategorized

Sběr papíru

Obracíme se na vás s předstihem – sběr starého papíru proběhne od 23.10. – 25.10. 2023 za stejných podmínek a na stejném místě jako každý rok. Podrobnější informace najdete níže na plakátku.

Rubriky
Uncategorized

Exkurze do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry

Všechny ročníky naší školy podpořily celostátní projekt a prohlédly si nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhatton. Cílem služeb této neziskové organizace je pomoci dětem v nepříznivé životní situaci, poskytnout jim bezpečné prostředí, podporu a motivovat je k řešení jejich problémů. Děti zde mohou smysluplně trávit odpolední čas místo potulování po venku. Platí zde daná pravidla a na děti je dohlíženo školeným personálem. A co jsme viděli a vyzkoušeli si? Biliard, vnitřní stolní tenis, elektrické kytary, hru na bicí soupravu, vzdušný hokej, stolní fotbálek a hladili si i zdejšího mazlíka – afrického hlemýždě Karlíka. Kromě toho jsou zde pořádány i akce, které mají dětem pomoci rozvíjet jejich dovednosti a začlenit je více do kolektivu (např. pečení štrúdlu, FIFA turnaj apod.)

Děkujeme za možnost navštívit toto nízkoprahové zařízení a dozvědět se něco více o této sociální službě, věříme, že i nadále bude prospěšná současné mládeži!

Mgr. Lenka Pobočková

Rubriky
Uncategorized

Beseda s policisty

Beseda s policisty

Dne 19. září jsme se setkali s Městskou policii Oder. Téma besedy „Bezpečně v silničním provozu“. Zopakovali jsme si dopravní značky (cyklopruh, cyklokoridor, cyklopiktokoridor……), povinnou výbavu jízdního kola, zhlédli jsme film. Děti obdržely dárky, vypracovaly pracovní list zaměřený na pravidla silničního provozu. Děkujeme za přínosné informace. Druháci 2.A, 2.B

Rubriky
Uncategorized

Exkurze na Úřad práce a za základy etikety na zámek do Nového Jičína

Ve snaze pomoci nerozhodnutým žákům 9. tříd s výběrem povolání jsme 12. 9. za krásného babího léta vyrazili s oběma devátými třídami na Úřad práce do Nového Jičína. Žáci zde byli seznámeni s kritérii, jak správně školu vybrat, nad čím se zamyslet, co upřednostnit. Mohli také nahlédnout do složek s jednotlivými povoláními a byla jim nabídnuta i možnost osobního poradenství.

Po zmrzlinové pauze jsme zamířili na Žerotínský zámek, kde nás čekal fantastický edukační program zaměřený na etiketu s názvem: „Dámou i pánem v každé době“. Všichni z něj byli opravdu nadšeni. Naučili jsme se správně představovat, podávat ruku, vázat kravatu, vhodně se obléci do společnosti a zvládli jsme i etiketu v restauraci a divadle. Na závěr jsme se zdokonalili ve správném otevírání šampaňského a připili jsme si na šťastné zítřky. Po skončení programu měli žáci možnost si vyzkoušet i různé typy klobouků, které vyrábí místní firma Tonak – i to byl nevšední zážitek:-)

Věřím, že výlet byl pro všechny přínosem a žáci budou na něj rádi vzpomínat!

  Lenka Pobočková, třídní 9.B                                                     

  Irena Bláhová, třídní 9. A

Rubriky
Uncategorized

Adaptační výlet 6.A

Přechod z prvního na druhý stupeň ZŠ může být náročný. Abychom si ho zpříjemnili a usnadnili, lépe se adaptovali a seznámili se s novými spolužáky, třídní učitelkou a paní asistentkou, vyrazili jsme hned v prvním týdnu nového školního roku na společnou vycházku do Louček. Během cesty tam i zpět jsme si pěkně povídali a sdělovali zážitky z prázdnin, na hřišti v Loučkách jsme se občerstvili a pak už jsme se celé dopoledne věnovali nejrůznějším seznamovacím a stmelovacím aktivitám pod taktovkou naší školní psycholožky, paní Lenky Zemánkové Jarošové. V přestávkách jsme si stihli i zadovádět na dětském a sportovním hřišti. Čas nám rychle utekl a společně strávený čas jsme si pěkně užili.

za 6.A Mgr. Michala Piterková, třídní učitelka

Rubriky
Uncategorized

Stmelovací výlet 7.B

Ve čtvrtek 14. 9. 2023 se žáci ze 7. B zúčastnili stmelovacího dne s paní psycholožkou.
Účelem bylo po prázdninách opět navázat kamarádské vazby, užít si společný čas mimo školní třídu, zahrát si spolu hry zaměřené na prohloubení vzájemného poznání, spolupráci a komunikaci. Během dne zvládli nejen několik aktivit, které měly přispět k jejich lepšímu poznání, ale i společně rozdělat oheň a opékat špekáčky. Všem se společně strávený den líbil a těší se zase za rok.

Mgr. Ludmila Valentovičová , třídní učitelka

Rubriky
Uncategorized

Turistický výlet 8.B se školní psycholožkou


Ve středu, 13. září jsme za krásného počasí podnikli výlet po Oderských vrších. Přesun z Oder do Vítkova byl po železnici a poté nás čekal osmikilometrový přesun po modré turistické značce přes Klokočov do Heřmánek. Úkolem bylo nejen zjištění svých fyzických sil, ale především orientace v terénu a procvičení zeměpisných znalostí. Díky školní psycholožce měli žáci zpestření ve formě dvou her s názvem „NASA“ a „ JAHODY A BANÁNY“. Ty měli přispět ke zlepšení komunikace a spolupráce mezi dětmi a prohloubení sebepoznání a vzájemných vztahů ve školním kolektivu. Podle usměvavých tváří dětí soudím, že se akce vydařila a přispěje k úspěšnému zvládnutí školního roku.
Mgr. I. Žárský, třídní učitel

Rubriky
Uncategorized

Den sociálních služeb a prevence

Začátek školního roku byl pro naše žáky 8. a 9. ročníků obohacen o skvělou akci. Ve středu 6. září jsme se zúčastnili „Dne sociálních služeb a prevence“. Žáci byli doslova vtaženi erudovanými odborníky do jednotlivých témat, k čemuž přispěly i výborně vybavené promostánky.
Děti, které stojí na prahu další etapy svého života, se mohly seznámit s fungováním státní správy, samosprávy, bezpečnostních a sociálních služeb. Zároveň dostaly odpovědi na důležité otázky: „Víte, s čím vším Vám na našem odboru umíme pomoci? Jaké sociální služby v Odrách máme? Jaká podpora existuje pro lidi se závislostmi nebo duševním onemocněním? Víte, jak fungují jednotlivé kompenzační pomůcky?“ A spoustu dalších.
Jménem našich žáků děkujeme městu Ody a všem organizacím, které se podílely na uspořádání této důležité a skvělé akce.
Mgr. L. Pobočková, Mgr. I. Žárský

Rubriky
Uncategorized

Třídní schůzky

ve čtvrtek 7.9.2023 proběhnou od 15,00 hodin první společné třídní schůzky v tomto školním roce, na kterých získáte informace o chodu školy, organizaci školního roku, seznámíte se s novými třídními učiteli a odpovíme vám na vaše dotazy.

Pozor:

Schůzky třídy 2.A proběhnou v individuálním termínu dle informací třídní učitelky.

Vyučující I. stupně: ve svých třídách

Vyučující II. stupně:

I. patro 2. stupeň

L. Valentovičová  – učebna 7.B
V. Florík – učebna 7.A
M. Vlček – učebna PC 77

J. Jursík – ředitelna
R. Šandová – zástupce ředitele

D. Holiš – sborovna II.st.
S. Štefková – sborovna II. st.


II. patro 2.stupeň

B. Zhasilová – učebna 8.A
I. Žárský – učebna 8.B
M. Piterková – učebna 6.A
I. Bláhová – učebna 9.A
L. Černá – kabinet Př

I. patro 1.stupeň

L. Pobočková – učebna 9.B