Rubriky
Uncategorized

Vánoční přípravy v 5.A

Žáci v 5.A si připravili pro své blízké originální dáreček a sami si vánoční atmosféru polední dny před Štědrým dnem užili.

Rubriky
Uncategorized

Nahlédnutí do hodin výtvarné výchovy a pracovních činností před Vánoci v 6. B a 7.A

Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme se poctivě připravovali na Vánoce a vytvářeli dárky pro rodiče i drobné dekorace na stůl. Přejeme krásné, pohodové Vánoce. 

Třídy: 6. B a 7.A

Rubriky
Uncategorized

Vánoční přání

Vedení a všichni zaměstnanci Základní školy Odry, Pohořská 8, děkují všem spolupracovníkům, rodičům, sponzorům a vůbec všem dobrým lidem za přízeň, kterou naší škole věnovali v roce 2021. Nebyl to lehký rok hlavně proto, že jsme nemohli vzdělávat děti, jak jsme byli zvyklí, a museli jsme se znovu spolehnout na spolupráci s rodiči, na něž jsme přenesli značnou část zodpovědnosti za přípravu dětí na výuku. Za to jim patří zvláštní poděkování. A tak je nasnadě i naše novoroční přání:

Všem přejeme hromadu zdraví, kus štěstí a hodně osobních úspěchů a pohody. Moc se těšíme na další spolupráci a věříme, že nám i nadále zachováte přízeň. Snad i pohnutá doba se zklidní a všichni se budeme moci vrátit do zaběhnutých kolejí.

                                                     Za všechny Mgr. Jan Jursík, ředitel školy

Rubriky
Uncategorized

Návštěva betlémů

V adventní době, abychom se i my trošku naladili vánoční atmosférou, vydali jsme s třídami 5.B, 6.B a 7.A v pracovních činnostech na procházku do města inspirovat se  vánoční výzdobou náměstí a prohlédnout si vánoční stromečky škol a školek. Zavítali jsme také do oderského muzea, kde byla pro veřejnost připravena výstava betlémů Moravskoslezského kraje.  Přivítal nás zde pan Hubáček, který nás seznámil s počátky slavení Vánoc, se vznikem betlémů v Itálii a jejich rozšířením po celé Evropě. Pro mnohé bylo jistě překvapením, že Odry byly v 19. století také významným řezbářským střediskem a betlémy se zde vyráběly pro široké okolí. V muzeu jsme si pak žáci společně vytvořili z papíru velký národopisný betlém a menší dětský betlém, které jsou nyní vystaveny v prostorách školy a připomínají všem přicházející Vánoce.  Děkujeme tímto muzeu za umožnění návštěvy a panu Hubáčkovi za krásný výklad i přípravu betlému k sestavení. 

Mgr. Lenka Pobočková

Rubriky
Uncategorized

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Jako každý rok jsme se zapojili do soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Na soutěž se připravují žáci 9. ročníku, kteří mají o chemii zájem a chtějí se naučit něco navíc. Úspěšné školní kolo proběhlo 30.11.2021. Do regionálního kola postoupili tři žáci s výbornými výsledky. Ke zklamání všech postupujících se regionální kolo neuskutečnilo plánovaně 8. prosince na SŠ v Hranicích, ale proběhne díky epidemiologické situaci opět jako minulý rok distančně v lednu. 

Mezi nejlepšími postupujícími žáky jsou Michaela Šubrtová(1. místo), Petra Bazalová (2. místo) a Denis Florík (3.místo). Všem postupujícím moc gratuluji a přeji hodně úspěchů do dalších kol a ostatním žákům stálý zájem o chemii. 

R. Šandová

Rubriky
Uncategorized

Krmení agamy

Agama nám roste, dnes svlékla kůži a obrovsky jí chutná .

Rubriky
Uncategorized

PŘEDVÁNOČNÍ NÁLADA V 3.A

úterý 14. prosince jsme se našimi třeťáky vypravili nasát alespoň trošku předvánoční atmosféry do Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Čekal tam již na naši třídu bohatě připravený program a jako bonus se vše odehrávalo v překrásném a vznešeném zámeckém prostředí. Děti si stylově vyráběly svítící domečky, zdobily baňky, perníčky, lepily linecké cukroví, ale zvládly vstřebat i spoustu informací a praktických dovedností s tehdejší výrobu másla z kravské smetany či dřevěných kvedlaček ze špiček stromků. Po lehkém občerstvení vánočkou a lahodným čajem pak bohužel nezbývalo než se rozloučit a popřát si vzájemně co nejkrásnější Vánoce.

Rubriky
Uncategorized

Rohatý den

Žáci na I. stupni si užili Mikuláše, čerty a příchod andělů i bez toho, že by za nimi andělská družina přišla. Díky mnohým hygienickým opatřením je nemohli tradičně navštívit starší spolužáci. Proto si atmosféru ve třídě vytvořili sami a užili si to plněním úkolů, hrami a rozdáním dárečků se svými paními učitelkami.

Rubriky
Uncategorized

Poděkování za sběr papíru

V pátek 10.12.2021 jsme s vybranými žáky 9.A naložili nasbíraný starý papír. Děkujeme všem rodičům, přátelům školy, vyučujícím a žákům, kteří papír přinesli. Nasbírali jsme společně víc než 7 tun. Kromě dobrého pocitu, podpory životního prostředí, vedení žáků ke třídění papíru získáme také finanční odměnu, kterou jako vždy použijeme na zvelebení školního prostředí žákům a na školní akce.

Velké poděkování patří také žákům 9. A, kteří obětavě denně papír vážili, skládali, počítali přírůstky a nakonec i za prvních sněhových vloček naložili.

Rubriky
Uncategorized

Byli jsme u toho

V neděli 5. prosince byly naše andělky z deváté třídy u pochodu Mikulášské družiny po Odrách a rozdávali radost malým i velkým. Nechyběl ani čertík.:)