Rubriky
Uncategorized

Sběr papíru – na konci sběrového týdne

Děkujeme všem žákům, rodičům, vyučujícím a přátelům školy za přinesený starý papír ve sběrovém týdnu. Nasbírali jsme přes 5 tun, který přineslo 82 jednotlivců. Potěšili jsme životní prostředí a za získané prostředky zase vylepšíme prostředí dětem. Velké poděkování patří i žákům 9. A, kteří každý den papír vybírali, vážili a skládali .

Rubriky
Uncategorized

Den rodiny ve školní družině

Po dvouleté pauze jsme se opět sešli v tělocvičně naší školy, abychom oslavili Den rodiny. Tři družstva, složená z dvojic ( rodič a dítě), se snažila co nejrychleji splnit připravené úkoly: právně seřadit názvy pohádek, uhodnout hádanky, čitelně se podepsat, složit puzzle a mnoho dalších. Rodiče i děti soutěžili s velkým nasazením a odměnou jim byly zlaté medaile a sladkosti, protože vítězem se stali všichni, kteří si udělali čas a zúčastnili se.  Na závěr nechybělo ani malé občerstvení. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na přístí rok.

                                                                          vychovatelky ŠD

Rubriky
Uncategorized

Třetí a čtvrté místo v krajském kole OVOV v Havířově

V pátek 27. května jsme jeli na krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů do Havířova, letos opět jako 2. družstvo okresního kola, které mělo právo postavit družstvo složené ze 4 děvčat a 4 chlapců. Navíc jsme s sebou měli 3 úspěšné jednotlivce, Adélu Feglerovou a Kubu Horáka v kategoriích ročníku 2010  a Pavla Víchu v kategorii ročníku 2009, kteří postoupili z okresního kola. Závodů družstev se zúčastnilo 16 škol Moravskoslezského kraje, dalších 24 škol vyslalo jednotlivce. Celkem se závodů zúčastnilo cca 220 závodníků. Naši závodníci podali výborné výkony, vesměs na hranici svých osobních rekordů. Za družstvo bodovali 3 nejlepší po všech disciplínách a výkony našich závodníků stačily nakonec na výborné a pro mě velmi překvapující 4. místo. Výsledky jednotlivých závodníků byly následující: Adéla Hrnčířová 3673 b. (13. místo), Aneta Němcová  3606 b. (16. místo), Barbora Švánová 3361 b. (7. místo), Šarlota Rycková 3218 b. (26. místo), Daniel Král  4282 b. (3. místo), Jakub Hrabovský 4050 b. (27. místo), Radim Šenk 3890 b. (31. místo) a Daniel Karika 3828 b. (15. místo). V jednotlivcích skončila Adéla Feglerová se ziskem 3073 b. na 12. místě, Jakub Horák se ziskem 3670 b. na nepopulárním, ale krásném 4. místě, Pavel Vícha ziskem 3466 b. na 24. místě. Nejlepšího výsledku dosáhl Danek Král, který získal za 4282 b. krásné 3. místo. Oproti minulým létům jsme letos dokázali sestavit velmi kvalitní a hlavně vyrovnaný tým, který dosáhl historicky nejlepšího výsledku pro naši školu. Když přidáme výborné výkony jednotlivců, můžeme doufat, že příští rok může být ještě úspěšnější.  Doufám, že si to všichni užili a budou mít motivaci zúčastnit se i v příštím roce. Všem chci za bojovnost a výbornou reprezentaci školy poděkovat.

Rubriky
Uncategorized

Zájezd do Brna na ZLATÝ POKLAD Tutanchamona a ke Slavkovu na MOHYLU MÍRU

Po dlouhé kovidové odmlce jsme se zase my, nadšenci historie, vydali na dějepisný poznávací zájezd do Brna – na zlatý poklad faraona Tutanchamona  s odpolední zastávkou ve Slavkově u Mohyly míru, kde se odehrála slavná bitva „tří císařů“. 

Zlatý poklad v 18 letech zemřelého Tutanchamona všechny uchvátil – bylo zde vystaveno přibližně 1000 předmětů. Zhlédli jsme sarkofág, jeho slavnou pohřební masku a rakev, trůn, kanopy na vnitřnosti, šperky, zbraně i válečný vůz, jehož rychlá jízda a střet s protijedoucím vozem tak rychle ukončila život mladého vládce. Zajímavý byl pro nás i film, jenž dokumentoval, jak Howard Carter vpodstatě náhodou objevil schody vedoucí do hrobky, která nebyla dosud vykradená, a tak se zde zachovala celá pohřební výbava faraona Tutanchamona. Počasí nám přálo, proto i odpolední část programu se vydařila. V muzeu bitvy „tří císařů“ u Slavkova nám za pomocí moderní multimediální expozice přiblížili zdejší bitvu, kterou roku 1805 vyhrál Napoleon díky své mistrné taktice, i přestože nepřátelská vojska Rusů a Rakušanů měla početní převahu. Prohlídku jsme zakončili v Mohyle míru – kde jsou uloženy ostatky padlých vojáků a slouží jako památka na jednu z největších evropských bitev. Myslím, že se zájezd všem líbil a obohatil nás o nevšední zážitky.

   Mgr. L. Pobočková a Mgr. I. Žárský

Rubriky
Uncategorized

Třídní schůzky

Vážení rodiče, ve čtvrtek 2.6.2022 od 15,00 – 17,00 hodin se uskuteční plánované konzultace s vyučujícími , poslední před koncem školního roku.

Na konzultacích z důvodů nemoci nebude přítomna Mgr. Michala Piterková.

Rubriky
Uncategorized

„Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“ aneb projektový den s odborníkem

„Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“ aneb projektový den s odborníkem
Pro třídu 7. A jsme v rámci pracovních činností přichystali krásný
projektový den, kdy na naši školu zavítali dva členové záchranné stanice
z Bartošovic a připravili pro žáky enviromentálně-polytechnický projekt.
Ten spočíval v seznámení žáků s hnízděním různých druhů ptáků, jejich
péčí o mláďata a jejich ochranou. Nejatraktivnější částí projektu bylo
sbíjení budek pro sýkorky a jejich správné zavěšení v areálu školy.
Závěrečná beseda o práci na záchranné stanici i projekt vypouštění orla
skalního v Beskydech byla pro žáky zpestřením a mnozí se vyjádřili, že by
se rádi na stanici sami podívali. Věřím, že se nám podařilo děti zaujmout,
podpořit v nich ochranu přírody a něco praktického je naučit.

Mgr. Lenka Pobočková a Marcel Vlček

Rubriky
Uncategorized

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků proběhne 16.6.2022.

Rubriky
Uncategorized

Den pro dárce v ZOO Ostrava

ZOO Ostrava každoročně pořádá setkání pro všechny dárce, kteří zoo v uplynulém roce finančně přispěli na její rozvoj a také na záchranu ohrožených druhů živočichů. Ve školním roce 2020/2021 se do symbolické adopce zapojila třída 5. B, která se stala na jeden rok adoptivními rodiči Vari červeného.

A co ZOO Ostrava nabídla adoptivním rodičům?

  • Adoptivní osvědčení platné 1 rok,
  • volnou vstupenku do zoo pro celou třídu,
  • štítek se jménem školy a jménem adoptovaného zvířete umístěný na tabuli u výběhu adoptovaného zvířete,
  • skupinovou návštěvu u sponzorovaného zvířete s doprovodem pracovníka zoologické zahrady,
  • jednou do roka setkání zástupců sponzorů přímo v zoo.

Setkání zástupců sponzorů se letos uskutečnilo 12. května 2022. Naši školu reprezentovaly žákyně z 6. A Petra Kořenková a Adéla Feglerová. Program byl rozdělen na tři základní okruhy, které se jmenovaly: Novinky 2021/2022, Návštěva zázemí v doprovodu pracovníků zoo a Novinky doplněné komentářem pracovníka zoo. Děvčata si den v ZOO Ostrava náležitě užila.

            Dagmar Šindlerová

Rubriky
Uncategorized

Sběr starého papíru

Připomínáme termín sběru starého papíru. Děkujeme, že pomáháte.

Rubriky
Uncategorized

Sunny day

Po chladných dnech jsme s radostí společně přivítali hřejivé sluneční dny.