Rubriky
Uncategorized

Pomoc zvířecímu útulku

Žáci školního parlamentu se rozhodli uspořádat sbírku na pomoc opuštěným zvířatům v útulku. Naše škola se již několikrát zapojila do prodeje charitativních předmětů na pomoc nemocným dětem, a proto se děti rozhodly pomoci i němým tvářím. Na schůzce parlamentu jsme se tedy rozhodli náš nápad zrealizovat, a to pomocí prodeje záložek. Nejdříve bylo potřeba vytvořit návrh motivů, které se použijí na výtisk záložek. Do návrhů ilustračního motivu se zapojilo mnoho žáků z celé školy. Bylo pro nás nesmírně těžké vybrat tu nejlepší kresbu. Po celkovém vyhodnocení byla zvolena kresba od Natálie Gockertové a Petry Bazalové. Poté následovala samotná výroba záložek. Hotové výrobky žáci parlamentu prodávali o velké přestávce ve škole. Prodej měl tak velký úspěch, že se nabídla i Městská nemocnice Odry, že se do prodeje zapojí také. Za všechny vybrané peníze jsme následně nakoupili krmivo pro zvířata v útulku v Loučkách. Celý nákup jsme pak společně s dětmi předali panu Mecovi. Žáci i my jsme měli z celé této povedené akce dobrý pocit.

                    Bc. Malcherová Lucie, Bc. Vavrlová Marcela

Rubriky
Uncategorized

Slavnostní předávání vysvědčení v první třídě

Ukončení školního roku v první třídě je vždy velkou slávou a výjimečným okamžikem. Je to příležitost, kdy se setkají žáci, paní učitelka, pan ředitel, pedagogičtí pracovníci školy, ale zejména hrdí rodiče, prarodiče a ostatní blízcí příbuzní statečných prvňáčků, kteří právě úspěšně absolvovali svůj první rok školní docházky.

Celý školní rok se nesl v duchu Kapitáni a moře a jinak tomu nebylo ani v poslední den. Než však žáci dostali své první vysvědčení, tak museli ještě splnit několik kapitánských úkolů. Samotné moře vyplavilo na břeh každému žákovi vzkaz v láhvi. Všechny pergameny byly úspěšně přečteny, šifry rozluštěny a podařilo se nám najít celoročně hledaného Nema.

Veselou písničkou na rtech a tanečkem jsme se přenesli k hodnotící části slavnostního dopoledne. Děti si od paní učitelky převzaly vysvědčení a z rukou paní asistentky obdržely ještě památeční medaili. Ani rodiče však nebyli ochuzeni. Žáci si pro ně připravili speciální vysvědčení, které jím i s malou dobrůtkou a vzkazem předali.

Společně jsme si užili slavnostní atmosféru předávání vysvědčení, ve které jsme dopluli na ostrov druháčků a my věříme, že ten den odcházeli ze třídy jen samí spokojení školáci.

Děkujeme všem hostům, kteří v tak hojné míře přijali naše pozvání a těšíme se na naši další společnou plavbu v příštím školním roce.

                     Za třídu 1. A Mgr. Dagmar Šindlerová

Rubriky
Uncategorized

Výtvarná soutěž Permoníci

Naši žáci se zúčastnili pod vedením Bc. Lucie Malcherové výtvarné soutěže Permoníci. Umělecké práce dětí byly velmi zdařilé a měly své specifické umělecké pojetí.

Výtvarnou soutěž připravili Geopark Malé Karpaty, Geopark Krajina břidlice a spolok Permon Marianka. Odborná komise nakonec vybrala několik malých výtvarníku, kteří budou 17. 9. 2022 pozváni na Hornický den do areálu Skalních sklepů v Odrách. Při této příležitosti jim budou předány výhry a jejich díla budou vystavená jak na Hornickém dni v Odrách, tak i na 26. ročníku Pezinského permoníka 2022 (na Slovensku), který se koná 19. – 21. 8. 2022.

Z naší školy se výherci v kategorii Svět permoníků očima dětí stali Veronika Žwaková, Jesica Kyselá, Adéla Hrnčířová, Hedvika Králová (2. stupeň) a Štěpán Foldyna (1. stupeň)

V  kategorii Minerály – poklady Země zvítězily Michaela Nováková a Ivanna Vaskiv (2. stupeň)

Žákům, kteří na své práci pečlivě pracovali moc gratulujeme a přejeme hodně zážitků při slavnostním předávání.

          Ing. Renata Šandová

Rubriky
Uncategorized

Wazzup

Každým rokem se na závěr školního roku účastníme celostátní soutěže anglických prezentací Wazzup, jejímž pořadatelem je nakladatelství Lingea. Za posledních sedm ročníků jsme v naší kategorii – 2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy gymnázií – vždy obsadili příčku nejvyšší a většinou jsme získali i druhé a třetí místo. Letos jsme chtěli na tuto tradici navázat. Tentokrát jsme zaslali 3 prezentace a všechny byly vyhodnoceny jako nejlepší ze všech. Za odměnu si žáci vyberou hodnotné ceny – slovníky, encyklopedie, průvodce atd., které jim pomohou při dalším studiu angličtiny.

Odměněni byli za 1. místo Anička Švánová 9.A, za 2. místo Rozálie Janošová 8.A a za 3.místo Tomáš Lenert a Marko Vasylyna 6.B

Všem uvedeným žákům děkuji za reprezentaci školy.

Mgr. Irena Bláhová

Rubriky
Uncategorized

Krásné prázdniny

Přejeme všem dětem, jejich rodičům a zaměstnancům školy krásné prázdninové dny, hodně sluníčka a pohody. Odpočívejte, nabírejte síly a zážitky. Budeme se těšit v novém školním roce 2022/23.

vedení školy

Rubriky
Uncategorized

Slavnostní rozloučení s žáky devátých ročníků

Ve čtvrtek 30. června 2022 jsme se jako každoročně na konci školního roku rozloučili slavnostně s absolventy školy – našimi deváťáky.

Vlastní rozloučení proběhlo za přítomnosti všech pedagogů, rodičů, prarodičů, spolužáků , přátel školy a pozvání přijala i paní místostarostka Mgr. Libuše Králová, která měla úvodní slovo. Rozloučili jsme se s 33 žáky, z nichž někteří z nich se zapsali do historie školy svými úspěchy v různých oblastech a bezproblémovým chováním. Kromě rozdávání vysvědčení a udělení mnoha pochval a ocenění jsme se dočkali také kulturního vystoupení. Žáci 9.A doprovodili zpěvem svou spolužačku Zuzku Máchovou, která hrála výborně na cimbál a svou dech beroucí sólovou skladbou zaujala všechny přítomné. Krásné sólo na kytaru zaznělo i od Denise Floríka a na piano od Hanky Pirnosové z 9.B. Rozloučení bylo krásné a důstojné.

Rodičům děkujeme za jejich přízeň po celou dobu školní docházky jejich dětí a žákům přejeme šťastný start do nové etapy jejich života.

Ing. Renata Šandová
                                                                                                                                        

Rubriky
Uncategorized

Pochvaly nejlepším žákům na konci školního roku

Je již tradicí, že na konci školního roku předává ředitel školy nejlepším žákům 5. – 8. ročníku pochvaly za jejich práci navíc. Pochvaly navrhují vyučující a třídní učitelé. Tentokrát bylo na pochvaly za sportovní a vědomostní reprezentaci školy nebo práci pro třídu a školu navrženo 29 žáků, kterým pan ředitel Mgr. Jan Jursík veřejně poděkoval a předal za potlesku všech spolužáků drobné dárky.

Děkujeme všem žákům, kteří dělají svou práci pečlivě, reprezentují naši školu nebo jsou nápomocni svým spolužákům a pomáhají při školních aktivitách. Vážíme si toho.

Ing. Renata Šandová

Rubriky
Uncategorized

Naši nejlepší ocenění na konci školního roku na MÚ v Odrách

V úterý 28.6.2022 uděloval starosta města Oder ocenění nejlepším navrženým žákům všech oderských škol. Ocenění si z naší školy převzali Denis Florík, Míša Šubrtová, Petra Bazalová, Anička Švánová (všichni z devátého ročníku) a Adélka Hradílková z 5.B. ZUŠ zároveň navrhla na ocenění také naši výbornou žákyni Zuzku Máchovou. Zásluhy, za které žáci ocenění získali najdete v příloze ( a nebylo jich vskutku málo:):)

Ing. Renata Šandová

Rubriky
Uncategorized

Školní mini-akademie

Ve středu 22.7.2022 uspořádaly všechny třídy I. stupně se svými třídními paní učitelkami mini-akademii pro děti ze školky Pohořská a pro naše vycházející deváťáky. Děti ze školky i ostatní žáci mohli shlédnout mnoho tanečních, pěveckých i rytmických vystoupení. Všichni vystupující se vzájemně podpořili i jako diváci. Děkujeme všem zúčastněným za příjemnou atmosféru a paní učitelkám za přípravu hezkých vystoupení.

Ing. Renata Šandová

Rubriky
Uncategorized

Velká anglická soutěž pro šesťáky

Na závěr školního roku probíhá v posledních hodinách opakovaní probraného učiva. Letos jsem se rozhodla tuto část žákům 6. tříd trochu zpestřit a společně s deváťáky jsme pro ně připravili úkoly, které žáci plnili na stanovištích na různých místech školy. Jednalo se o různorodé úkoly – přiřazování, pexeso, spelování, domino, kreslený diktát, křížovka, scrabble apod. Deváťáci coby rozhodčí vše bravurně zvládli, všem děkuji za pomoc. Šesťáci se snažili, výsledky byly velmi těsné a absolutním vítězem se stal tým ve složení Petra Kořenková, Zuzka Hrčiaková a Terka Škeříková.

Mgr. Irena Bláhová