Rubriky
Uncategorized

Drakiáda 6.10.2022

Školní družina zve 6.10.2022 děti a jejich rodiče na tradiční drakiádu na školním hřišti . Začátek v 15,00 hodin.

Rubriky
Uncategorized

Adaptační den 6.B

Ve středu 14. září se 6. B zúčastnila adaptačního dne, který jim měl pomoct sžít se s novými spolužáky a novou třídní učitelkou. I přes nepřízeň počasí se vydali do Louček na hřiště, kde všichni s nadšením plnili několik úkolů týkajících se jejich osobností. Poté se přesunuli zpátky do školy a vše završili aktivitou známou jako lovci lidí, při níž zjišťovali nejrůznější
zajímavosti ze svých životů. Společně strávený čas pomohl utužit vztahy a snad z nich bude dobrá parta po celý zbytek školní docházky.

Rubriky
Uncategorized

Super úspěch ve výtvarné soutěži „Svět permoníků očima dětí“

Tuto výtvarnou soutěž, do které se zapojili žáci 1. a 2. stupně naší školy, připravili Geopark Malé Karpaty, Geopark Krajina břidlice a spolok Permon Marianka. Do soutěže jsme poslali kolem 20 nádherných prací vztahujících se k tématu Světa permoníků a minerálů.

Odborná komise ze 150 prací nakonec vybrala ta nejzdařilejší díla a my měli z jejich ohodnocení velikou radost, neboť jsme získali hned tři 1. místa.

V kategorii 1. stupně ZŠ na téma „Svět permoníků očima dětí“ získal 1. místo Štěpán Foldyna.

V kategorii 2. stupně ZŠ na téma „Svět permoníků očima dětí“ získala 1. místo Veronika Žwáková, 2. místo Jesica Kyselá a 3. místo Hedvika Králová.

Rovněž v kategorii 2. stupně ZŠ na téma „Minerály“ jsme byli úspěšní. Michaela Nováková obsadila 1. místo a Ivanna Vaskiv z Ukrajiny 3. místo.

Ceny výhercům byly slavnostně předány 17. 9. na Hornickém dni. Nadaným výtvarníkům blahopřejeme a pořadatelům soutěže děkujeme za krásné ceny.       

                                                                                 Lenka Pobočková

Rubriky
Uncategorized

Ovoce a mléko do škol

Vážení rodiče,

dostala se k nám informace, že na základě vydaného rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ze dne 31. 8. 2022 se upravují podmínky pro projekt OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL.

Nárok na odebírání produktů z obou projektů budou mít pouze žáci 1. stupně ZŠ včetně přípravných tříd. Závoz je možné za daných podmínek uskutečnit pouze 1 x měsíčně.

Termíny pro naši školu: 26.9., 3.10., 31.10. 28.11., 9.1. 2022

Rubriky
Uncategorized

Postup pro první přihlášení do e-stravy (elektronické odhlašování obědů)

Vážení rodiče,

pokud jste poprvé přihlásili své děti do školní jídelny, využívejte prosím elektronické přihlašování a odhlašování obědů. Pro první přihlášení je nutný kód, který obdržíte od třídní učitelky (první ročníky) nebo ve školní jídelně (ostatní ročníky). Pro děti, které již na oběd chodily v minulém roce se kódy nemění.

Níže popisujeme cestu, jak zadat poprvé kód na svém počítači.

  1. jste na web. stránkách školy  https://zsodrypohorska.cz/
  2. vyberte si nadpis rolety Pro žáky a rodiče
  3. najděte Školní jídelna
  4. rozklikněte eStrava
  5. zadejte kód strávníka, který obdržíte od třídních učitelek nebo ve školní jídelně
  6. zadejte heslo ve tvaru– počáteční písmeno jména, příjmení a kód (bez mezer a diakritiky) např. Kamil Štika má kód 2454 takže má heslo : ks2454

Můžete si stáhnout také do chytrého mobilu aplikaci e-strava.

Nezapomeňte při každé změně odkliknout ODESLAT.

Obědy dětem je možné odhlašovat do 20.00 hodin večer před odebráním stravy. V případě potíží s prvním přihlášením kontaktujte prosím vedoucí stravování paní Schwarzovou.

Rubriky
Uncategorized

Třídní schůzky 8.9.2022

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 8.9.2022 proběhnou od 15,00 hodin informativní třídní schůzky s vyučujícími . Těšíme se na první setkání s vámi v novém školním roce.

POZOR : Ve třídě 1.A proběhnou třídní schůzky z důvodu nemoci paní učitelky Martiny Sovové v náhradním termínu. Budete včas informováni. Děkujeme za pochopení.

Vyučující I. stupně najdete ve třídě svých dětí.

Vyučující II. stupně:

I. patro 2. stupeň

L. Valentovičová  – učebna 6.B
D. Holiš – učebna 9.B
M. Vlček – učebna PC 77

J. Jursík – ředitelna
R. Šandová – zástupce ředitele
O. Žabková – knihovna

II. patro 2.stupeň

B. Zhasilová – učebna 7.A
I. Žárský – učebna 7.B
M. Piterková – učebna 9.A
I. Bláhová – učebna 8.A
L. Černá – kabinet Př

I. patro 1.stupeň

V. Florík – učebna 6.A
L. Pobočková – učebna 8.B

Rubriky
Uncategorized

První školní den prvňáčků

Ve čtvrtek 1.září 2022 jsme na naší škole přivítali 39 nových prvňáčků ve dvou třídách – v 1.A s paní učitelkou Mgr. Martinou Sovovou a v 1.B s paní učitelkou Mgr. Ivetou Zástěrovou.  Slavnostní uvítání zahájil pan ředitel Mgr. J. Jursík a paní místostarostka Mgr. Libuše Králová. Popřáli dětem i jejich rodičům hodně úspěchů, radosti a spokojenosti. Noví žáčci obdrželi pamětní listy, školní pomůcky do nových aktovek a dárečky. Ve třídách se představily dětem také paní vychovatelky, které si některé děti už první den odvedly do školní družiny.

Přejeme novým školáčkům mnoho úspěchů, hodně kamarádů a spoustu společných zážitků.