5.png

Aktuality

Rekonstrukce parkoviště před školou

Od 9.5.2022 do konce letních prázdnin bude probíhat dlouho plánovaná rekonstrukce parkoviště před naší školou ZŠ Pohořská. Žádáme rodiče a návštěvníky školy, aby po dobu rekonstrukce nezajížděli a neparkovali před

Více...

Skalní sklepy – EVVO

4.5.2022 jsme navštívili akci EVVO Den na Skalních sklepech v rámci projektu MAP II ORP Odry  a pracovní skupiny Financování . 5.A navštívila Mobilní planetárium se zvoleným programem Voda –

Více...

Seiferos – letové ukázky dravců a sov

4.5.2022 po dlouhé odmlce 4 let žáci celé školy shlédli na stadionu v Odrách letovou přehlídku dravců organizace Seiferos. I když počasí nebylo úplně příznivé, na celkový zážitek úžasného letu

Více...

Čarodějnický den trochu jinak

ČARODĚJNICKÝ DEN Ve čtvrtek 28.4. jsme se do školy moc těšili, protože nás čekalo čarodějnické magické dopoledne. Děti přišly ve strašidelných kostýmech a ve třídě jsme si užili malou čarodějnickou

Více...

Setkání s Babičkou drsňačkou

Po dlouhé ,,covidové,,odmlce se nám konečně naskytla příležitost navštívit divadelní představení Babička drsňačka, které podle stejnojmenné literární předlohy anglického spisovatele Davida Walliamse nastudoval činoherní soubor Slezského divadla v Opavě. Hlad po

Více...

"Škola pro život"

Motto naší školy je: ŠKOLA PRO ŽIVOT a v tomto duchu se snažíme naše žáky vést po celou dobu jejich školní docházky. Snahou naší Základní školy Pohořská je porozumět žákům, individuální přístup ke každému dítěti, úzká spolupráce s rodiči a klidné prostředí. Cílem je žáky připravit na jejich budoucí život.

Součástí školy je i speciální třída, školní jídelna, školní družina, tělocvična, venkovní atletický sportovní areál, venkovní a vnitřní ping-pongové stoly, dětské hřiště, modernizované počítačové učebny a další odborné učebny (chemie, přírodopis, školní kuchyňka, knihovna, dílny…).

V průběhu roku se žáci účastní řady sportovních, vědomostních a zážitkových akcí. Pořádáme lyžařský kurz, plavecký výcvik, žáci úspěšně soutěží v basketbalu, atletice, volejbalu a florbalu. Tradičně organizujeme zájezdy do divadla, Vánoční besídku, Velikonoční jarmark, školní akademii, Čarodějnický den, Den dětí a školní ples.

Děti vedeme i k ochraně životního prostředí – třídíme odpad a pravidelně sbíráme starý papír. Z výtěžku zvelebujeme dětem školní prostředí, podporujeme Středisko výcviku vodících psů pro nevidomé.

Domlouváme besedy s policií, hasiči, odborníky na zdravou výživu, ochránci životního prostředí. K dopravní výchově využíváme nedaleké moderní městské dopravní hřiště.

Škola poskytuje prostory pro volnočasové aktivity dětí a dospělých. Kroužky SVČ vedou i pedagogové naší školy. Školní prostory částečně využívá také ZUŠ, která sídlí v těsné blízkosti.

Každoročně pořádáme celoškolní projekty napříč školou s různým zaměřením. Děti se při nich učí vzájemné toleranci, podpoře a spolupráci. Jsme dlouhodobě zapojeni do projektu podporujícího zdravý pohyb dětí Atletika pro děti.

Naši žáci každoročně dosahují  velmi pěkných úspěchů ve vědomostních soutěžích – Čj, Ch, Aj, Z, M, Tv, Vv…na úrovni okresních a krajských kol. Největšího úspěchu dosáhli žáci v soutěžích Mladý cyklista a Mladý chemik, když úspěšně již několikrát reprezentovali školu v celostátním kole.

Všichni vycházející žáci byli přijati na jimi zvolenou střední školu. Věříme, že budou úspěšní i v dalším životě.

Mgr. Jan Jursík, ředitel školy