ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

5.png

Aktuality

Přespolní běh

V úterý 26. září jsme se zúčastnili okresního kola v přespolním běhu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Za krásného slunečného počasí jsme do závodů nasadili družstva do všech 4 kategorií. Družstvo mladších

Více...

Sběr papíru

Obracíme se na vás s předstihem – sběr starého papíru proběhne od 23.10. – 25.10. 2023 za stejných podmínek a na stejném místě jako každý rok. Podrobnější informace najdete níže

Více...

Beseda s policisty

Beseda s policisty Dne 19. září jsme se setkali s Městskou policii Oder. Téma besedy „Bezpečně v silničním provozu“. Zopakovali jsme si dopravní značky (cyklopruh, cyklokoridor, cyklopiktokoridor……), povinnou výbavu jízdního kola, zhlédli

Více...

Adaptační výlet 6.A

Přechod z prvního na druhý stupeň ZŠ může být náročný. Abychom si ho zpříjemnili a usnadnili, lépe se adaptovali a seznámili se s novými spolužáky, třídní učitelkou a paní asistentkou,

Více...

"Škola pro život"

Motto naší školy je: ŠKOLA PRO ŽIVOT a v tomto duchu se snažíme naše žáky vést po celou dobu jejich školní docházky. Snahou naší Základní školy Pohořská je porozumět žákům, individuální přístup ke každému dítěti, úzká spolupráce s rodiči a klidné prostředí. Cílem je žáky připravit na jejich budoucí život.

Součástí školy je i speciální třída, školní jídelna, školní družina, tělocvična, venkovní atletický sportovní areál, venkovní a vnitřní ping-pongové stoly, dětské hřiště, modernizované počítačové učebny a další odborné učebny (chemie, přírodopis, školní kuchyňka, knihovna, dílny…).

V průběhu roku se žáci účastní řady sportovních, vědomostních a zážitkových akcí. Pořádáme lyžařský kurz, plavecký výcvik, žáci úspěšně soutěží v basketbalu, atletice, volejbalu a florbalu. Tradičně organizujeme zájezdy do divadla, Vánoční besídku, Velikonoční jarmark, školní akademii, Čarodějnický den, Den dětí a školní ples.

Děti vedeme i k ochraně životního prostředí – třídíme odpad a pravidelně sbíráme starý papír. Z výtěžku zvelebujeme dětem školní prostředí, podporujeme Středisko výcviku vodících psů pro nevidomé.

Domlouváme besedy s policií, hasiči, odborníky na zdravou výživu, ochránci životního prostředí. K dopravní výchově využíváme nedaleké moderní městské dopravní hřiště.

Škola poskytuje prostory pro volnočasové aktivity dětí a dospělých. Kroužky SVČ vedou i pedagogové naší školy. Školní prostory částečně využívá také ZUŠ, která sídlí v těsné blízkosti.

Každoročně pořádáme celoškolní projekty napříč školou s různým zaměřením. Děti se při nich učí vzájemné toleranci, podpoře a spolupráci. Jsme dlouhodobě zapojeni do projektu podporujícího zdravý pohyb dětí Atletika pro děti.

Naši žáci každoročně dosahují  velmi pěkných úspěchů ve vědomostních soutěžích – Čj, Ch, Aj, Z, M, Tv, Vv…na úrovni okresních a krajských kol. Největšího úspěchu dosáhli žáci v soutěžích Mladý cyklista a Mladý chemik, když úspěšně již několikrát reprezentovali školu v celostátním kole.

Všichni vycházející žáci byli přijati na jimi zvolenou střední školu. Věříme, že budou úspěšní i v dalším životě.

Mgr. Jan Jursík, ředitel školy

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt