Rubriky
Uncategorized

Zápis do prvních tříd

Po dvou letech zápisu do prvních tříd distančním způsobem proběhl 26.4.2022 konečně zápis za přítomnosti dětí a jejich rodičů. Abychom u dětí překonali prvotní ostýchavost, čekali na ně čmelák a včelky, kteří doprovázeli děti celým zápisem. Děvčata a chlapec z 9.A a paní učitelky I. stupně se postarali o plynulý, klidný a přívětivý průběh zápisu a to nejen občerstvením, kterým si děti i rodiče krátili čas čekání. K letošnímu zápisu přišlo 46 dětí. Osm zákonných zástupců požádalo o odklad školní docházky. Ostatní děti byly přijaty. Všem rodičům děkujeme za přízeň. Na děti, které poprvé usednou do školních lavic ve dvou třídách se těší paní učitelky Mgr. Martina Sovová a Mgr. Iveta Zástěrová.

                                                                                                                                             Renata Šandová

Rubriky
Uncategorized

Pozvání na setkání s psycholožkou a zástupcem PPP v NJ

16.5.2022 zveme rodiče, pedagogické pracovníky, zástupce zřizovatele škol a školských zařízení, vedení škol na diskusní setkání v naší ZŠ Odry Pohořská 8.

Rubriky
Uncategorized

Sběr papíru

Jako každoročně budeme od 30.5. – 3.6.2022 vybírat starý papír.

Rubriky
Uncategorized

Školička pro předškoláčky – 6. setkání

19.4.2022 se naposledy setkali předškoláčci s našimi paní učitelkami – tentokrát s Mgr. M. Floríkovou a Mgr. I. Zástěrovou ve Školičce pro předškoláčky. Všichni si společné chvilky užili. V úterý 26.4. se budeme těšit při zápise do 1. tříd.

rbt
Rubriky
Uncategorized

Výstava Tajemství

Ve čtvrtek 14.4. 2022 navštívili žáci 2. stupně ZŠ Pohořská Odry výstavu výtvarných prací studentů a pedagogů Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České Odry. Výstava s názvem Tajemství zahrnovala práce s kombinovanou technikou, nápadité abstrakce, zajímavé zpracování designu mís apod. Vystavovaná umělecká díla mnohé žáky nadchnula, někteří se snažili pochopit autorův záměr, jeho náhled na svět, vcítit se do jeho vnímání.

Mezi dětmi vzbudila výstava Tajemství velký zájem, pro řadu z nich se stala inspirací k jejich vlastní tvorbě.

Bc. Lucie Malcherová

Rubriky
Uncategorized

Nabídka sešitů na příští školní rok 2022-23

Vážení rodiče,

pro příští školní rok 2022-23 jsme pro vaše děti opět připravili balíčky s potřebnými sešity (přesně podle potřeb vyučujících). Výhodou je, že nemusíte během prázdnin sešity shánět. Pokud budete chtít pro děti zajistit sešity na nový školní rok, je nutné je objednat předem třídnímu učiteli (do 6.5.2022). Vaším souhlasem potvrzujete, že sešity uhradíte. Ceny a počet sešitů najdete níže v přílohách. Budeme rádi, pokud této výhodné cenové nabídky využijete a zajistíte tak dětem klidný počátek školního roku.  

Děkujeme za vaši ochotu a důvěru.

                                                                         

Rubriky
Uncategorized

Projekt FÍHA-DÝHA přinášející přírodu do škol

Ve výtvarné výchově jsme se zapojili do celorepublikového projektu              FÍHA-DÝHA, který nám umožnil inovovat a zpestřit výuku a rozšířit si znalosti ohledně práce s tímto materiálem. Největší čeští zpracovatelé dýhy nám do školy zaslali krabici s dýhami z českých i exotických dřevin, které jsme se snažili s dětmi na 2. stupni nápaditě využít k tvorbě nejrůznějších výrobků. Posuďte sami, jak se nám dařilo. 🙂 Zasněžená vesnička Bullerbyn i poslové jara se žákům moc podařili.

L.Pobočková

Rubriky
Uncategorized

Zápis do 1.třídy

Zveme budoucí prvňáčky v úterý 26.4.2022 na Zápis do 1.třídy od 13,00 – 18. hodin.

Rubriky
Uncategorized

Přejeme všem krásné Velikonoce

Za všechny žáky školy přejí krásné velikonoční svátky žáci 5.A.

Rubriky
Uncategorized

Hlavolamy pro všechny aneb Kdo si hraje nezlobí

Druhý týden v dubnu měli možnost všichni žáci ZŠ Pohořské dozvědět se zajímavosti z historie hlavolamů a mnohé z nich si poskládat, neboť k nám na školu na tři dny přijel sběratel hlavolamů pan Dušan Lederer, který je sbírá už 60 let a jeho sbírka má kolem 2700 hlavolamů. 

Nejprve se všichni žáci seznámili se stručnou historií hlavolamů, dozvěděli se například, že nejstarším hlavolamem byl tangram, který vznikl v Číně před čtyřmi tisíci let, kdy podle legendy řemeslník upustil dlaždici, která se rozbila na sedm kusů, a snažil se ji znova složit. Poté všechny zaujala legenda k hlavolamu Hanojská věž, kterou skládají mniši, kteří mohou udělat pouze jeden tah za den. Známou Rubikovu kostku a různé druhy hlavolamu typu Ježka v kleci všichni znali, ale moderní typy hlavolamů vyřezávaných laserem nebo vytvořených na 3D tiskárně se setkaly s velkým obdivem žáků.

Nejvíce se všem ale líbilo samotné skládání hlavolamů, které nám na workshopu zapůjčil pan Lederer a jeho skvělý přístup, kdy nám při skládání radil a s trochou humoru komentoval naše úspěšné i neúspěšné pokusy hlavolamy rozluštit. Nejvíce nás zaujaly netradiční hlavolamy jako například Klíče, Čokoláda, Japonské brýle, Pouta, Srdce apod. Každému z nás se podařilo „přijít na kloub“ a složit aspoň jeden hlavolam. Akce byla super a všichni jsme z ní byli nadšení. Děkujeme proto panu Ledererovi, že k nám na školu přijel i organizátorům této akce.

                  žáci ZŠ Pohořská, L. Pobočková