Rubriky
Uncategorized

První pomoc

V rámci projektového vyučování jsme si do školy pozvali odborníka z praxe, p. Cermanovou, která se žákům 8. ročníků věnovala čtyři vyučovací hodiny na téma První pomoc. 

Žáci si zopakovali a prohloubili své znalosti, prakticky si vyzkoušeli obvazování a masáž srdce.  Největší zájem vzbudil defibrilátor, který dokázali úspěšně aplikovat na figuríně.

Projekt byl zajímavý a všichni jej hodnotili pozitivně.

Mgr. Irena Bláhová

Rubriky
Uncategorized

Olympiáda v anglickém jazyce

Tradičně každý rok probíhá školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěž se skládá ze dvou částí – poslechu s porozuměním a konverzace na vylosované téma.

V kategorii 8. a 9. ročníků letos soutěžilo 10 žáků- vítězkou se stala Natálie Kuchařová, 8.A, která získala maximální počet bodů.

V kategorii 7. ročníků zvítězil Robin Ondřej ze  7.B, který velmi těsně porazil své další 3 spolužáky.

Všem soutěžícím děkuji za snahu a vítězům přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Mgr. Irena Bláhová

Rubriky
Uncategorized

Vesmír přímo ve třídě

Žáci třetího ročníku pravidelně během školního roku pracují v centrech aktivit v programu Začít spolu. Tentokrát se v centrech zaměřili na putování sluneční soustavou. Objevovali  zajímavosti o jednotlivých planetách, sluneční soustavu zpracovali výtvarně, přemýšleli, jak by mohl vypadat život na jejich vymyšlené planetě a prováděli měření a porovnávání. Završením CA bylo promítání 3D filmu o vesmíru přímo ve třídě.

rbt
rbt
Rubriky
Uncategorized

Proč se těšit do školy – komentovaná prohlídka školy

Ve čtvrtek 2.2.2023 jsme v naší škole uspořádali odpolední setkání předškoláčků a jejich rodičů. Paní učitelky I. stupně postupně seznámily všechny návštěvníky s metodami práce ve vyučovaných předmětech. Rodiče si prohlédli pomůcky, děti si vyzkoušely připravené aktivity. Všichni se seznámili s programem Začít spolu, prošli se školou, podívali se na zvířátka, o které se ve škole staráme a také si nechali ukázat základy práce s roboty a 3D tiskárnou v nové učebně informatiky. Akce proběhla v přátelské atmosféře a děti vypadaly, že se do školy skutečně těší. Doufáme, že jsme rodičům a dětem dostatečně ukázali práci v naší škole a uspokojivě odpověděli na dotazy, které paní učitelkám rodiče průběžně pokládali.

Všem děkujeme za návštěvu a paní učitelkám a asistentkám za přípravu celého odpoledne.

                                                                                                  vedení školy

Rubriky
Uncategorized

Lyžařský kurz v Tošovicích

V týdnu od 6. do 10. února jsme po třech letech opět uskutečnili lyžařský kurz v Tošovicích. Po covidové době jsme loni museli zrušit kurz kvůli špatným sněhovým podmínkám, takže letos jsme s napětím čekali, zda se termín sejde i se sněhovými podmínkami. Vše dopadlo dobře, a tak jsme v pondělí odjeli se 45 dětmi převážně tříd 1. stupně do místního areálu. Přivítal nás kvalitně upravený svah, takže se všichni mohli realizovat podle svých schopností. Od středy navíc vyšlo slunce, takže jsme si chvílemi připadali jako v Alpách. Všechny děti se moc snažily, začátečníci dělali velké pokroky. Ve čtvrtek a v pátek jsme se tak potkali všichni na velkém kopci. Všichni ho zvládli sjet, což byl jeden z cílů našeho lyžařského kurzu. Všem dětem chci poděkovat za snahu, jsem rád, že se z nich postupně stali lyžaři, kteří se byli schopní o sebe postarat. Rovněž bych chtěl poděkovat našim instruktorům, kteří se o děti vzorně starali. Nám všem se lyžařský kurz líbil a těšíme se na příští rok.
Jan Jursík, vedoucí kurzu

Rubriky
Uncategorized

Odprodej sestav PC

Základní škola Odry Pohořská 8 nabízí na základě rozhodnutí Rady města k prodeji sestavy PC (počítač, monitor, klávesnice, myš).

Cena dle rozhodnutí Rady města je 1000,- Kč za celou sestavu. Nelze prodávat jednotlivé díly zvlášť.

V současné době zbývá k prodeji 8 PC.

V případě zájmu volejte na telefon 556 730 239 nebo 739 071 042 nebo nám napište info@zsodrypohorska.cz

Podrobnější informace o zařízení:

Rubriky
Uncategorized

Předávání vysvědčení v Městské knihovně v Odrách

Dětské oddělení Městské knihovny v Odrách se stalo v úterý 31. ledna místem slavnostního předání výpisu vysvědčení za první pololetí žákům 2.A. Již u vchodu čekala usměvavá paní knihovnice Zdenka Blaževičová, která děti uvedla do knihovny. Nejdříve všem ukázala, co v knihovně mohou najít, jaké knížky si zde mohou půjčit, jak jsou seřazeny a také jak si je půjčit domů. Potom si děti mohly prohlížet knížky, časopisy, encyklopedie a v neposlední řadě i deskové hry.
Závěrem si žáci z rukou paní učitelky a knihovnice převzali výpis vysvědčení, pochvalný list, knížku a drobné dárky. Děkujeme pracovnicím Městské knihovny v Odrách za přípravu i odměny pro naše žáky. Druhákům přejeme mnoho úspěchů a zdaru v druhém pololetí školního roku.

Mgr. Dagmar Šindlerová, DiS.

Rubriky
Uncategorized

Projekt Moje tělo

1.A pečlivě pracovala ve skupinkách, samostatně, s papírem, pastelkami, lepidlem, s vlastními nápady a formou hry na projektu Moje tělo. Nenásilnou formou se tak dozvěděli spoustu zajímavých informací. Podívejte se na jejich práci.

Rubriky
Uncategorized

První vysvědčení v 1.A

31.1.2023 si odnesli první vysvědčení naši prvňáčci. Pro děti to byl hezký zážitek.

Rubriky
Uncategorized

Družina má talent

V úterý 3.1.2023 pozvaly děti z třetího oddělení své mladší kamarády na ukázku toho, co umí. Viděli jsme kouzelníky, gymnastky, herce, hádankáře, tanečníka a houslistu. Všichni byli odměněni bouřlivým potleskem. Za pozvání děkujeme!