Rubriky
Uncategorized

Třídní schůzky ve čtvrtek 3.11.2022

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 3.11.2022 proběhnou od 15,00 hodin čtvrtletní třídní schůzky s vyučujícími .

Vyučující I. stupně najdete ve třídách svých dětí. Jejich schůzky mohou být po dohodě s rodiči individuální.

Vyučující II. stupně:

I. patro 2. stupeň

L. Valentovičová  – učebna 6.B
D. Holiš – učebna 9.B
M. Vlček – učebna PC 77

J. Jursík – ředitelna
R. Šandová – zástupce ředitele
O. Žabková – knihovna

II. patro 2.stupeň

B. Zhasilová – učebna 7.A
I. Žárský – učebna 7.B
M. Piterková – učebna 9.A
I. Bláhová – učebna 8.A
L. Černá – kabinet Př

I. patro 1.stupeň

V. Florík – učebna 6.A
L. Pobočková – učebna 8.B

Rubriky
Uncategorized

Zahraniční stáž v Německu


V rámci projektu „Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme“ jsme se zúčastnily (I. Bláhoová, M. Piterková, L. Zemánková) na konci října zahraniční stáže za základní škole v německém Ludwigsburgu. Při společných konzultacích, hospitacích a setkání s místostarostkou města jsme se zaměřili na integraci zahraničních
žáků do výuky, prodiskutovali problém inkluze (spolupráce
s pedagogicko-psychologickými poradnami, spolupráce učitelů
s asistenty, zavedená opatření pro znevýhodněné žáky apod.),
srovnali jsme systém školství obou zemí, a především jsme prožily
den s vybranou třídou a jejich učitelkou. Stáž hodnotíme pozitivně,
protože nám poskytla možnost srovnání naší školy se zahraniční,
získaly jsme cenné informace a možnost vyměnit si názory a
zkušenosti se zahraničními kolegy.

I. Bláhová

Rubriky
Uncategorized

Dopoledne s dětmi z okolních škol

Na úterý 25.10. jsme pozvali školáky a jejich vyučující z okolních
základních škol, aby s námi prožili zábavné, ale i poučné dopoledne.
Připravili jsme pro ně tři bloky. V nové počítačové učebně si
vyzkoušeli své znalosti z dopravní výchovy. Poté jsme jim předvedli
naši novou 3D tiskárnu a roboty, které si za pomoci našich žáků zkusili
návštěvníci i naprogramovat. V rámci soutěže „na stanoviště“ řešili
zapeklité anglické úkoly. Celé dopoledne uběhlo velmi rychle, a
protože se všichni opravdu moc snažili, odcházeli spokojení se svými
výkony, plní dojmů a s malým dárečkem, který jim bude náš společně
strávený čas připomínat.

I.Bláhová, M. Vlček, V. Florík

Rubriky
Uncategorized

Dýňové odpoledne

V úterý 25.10.2022 jsme se ve školní jídelně sešli na už tradiční dlabání dýní. Jako každý rok nás čekaly úžasné výtvory, které vznikly pod rukama dětí, rodičů i prarodičů. Odměnou jim bylo sladké občerstvení. Po vyfocení si své výrobky všichni odnesli domů. Za účast všem moc děkujeme a těšíme se na příští rok.

vychovatelky školní družiny

Rubriky
Uncategorized

Halloween s prvňáčky

V úterý 25.10. jsme měli s prvňáčky HALLOWEENSKÝ DEN. Děti přišly do školy v krásných maskách. Četli jsme, počítali, soutěžili a plnili úkoly ve skupinkách. Na pomoc s vyráběním nám přišli šesťáci, se kterými jsme si to hezky užili. Na závěr jsme si společně zazpívali. M.Sovová

Rubriky
Uncategorized

Exkurze devátých ročníků na MěÚ Odry

Naši deváťáci absolvovali v rámci výuky občanské výchovy exkurzi na MěÚ Odry. V pátek 30.9. přivítala 9.B paní místostarostka Mgr. Libuše Králová a v pondělí 3.10. pozdravil žáky 9.A pan starosta Ing. Libor Helis. Po oba dva dny se nás pak ujala paní Ing. Dita Holenková z odboru vnitřní správy, která nám krátkým výkladem v zasedací místnosti shrnula základy fungování města a městského úřadu a následně nás provedla po všech zákoutích radnice a budovách spadajících pod MěÚ. Ukázala nám sídla různých odborů, podatelnu, obřadní síň, serverovnu a navštívili jsme s ní krátce také knihovnu, muzeum, či služebnu Městské policie. Tímto všem zainteresovaným děkujeme za jejich spolupráci, vstřícnost a ochotu, díky níž mohli žáci propojit své teoretické vzdělávání s praxí.

Mgr. Michala Piterková

Rubriky
Uncategorized

Exkurze do světa řemesel v SVČ Odry

Dne 11. října 2022 se žáci 6. B zúčastnili exkurze do SVČ v Odrách. Účelem byla komentovaná prohlídka řemesel zaměřených na šití. Konkrétně se jednalo o krejčovství, kloboučnictví, obuvnictví a brašnářství. Žáci měli možnost si prohlédnout různé typy materiálů a látek. V závěru si sami společně vytvořili s pomocí bavlny a různých nažehlovacích pásků svou třídní vlajku dle vlastní fantazie. Dětem se exkurze velmi líbila.

                                                     Mgr. Šťastná Martina, Milada Horáková

Rubriky
Uncategorized

Kurz první pomoci

Dne 19. 10. jsme se s třídou byli podívat na Střední pedagogické a zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách. V první části jsme absolvovali přednášku o zásadách první pomoci a záchraně člověka v dané situaci. Pak jsme získané poznatky ověřovali prakticky. Obvazovali jsme různé části těl spolužáků, fixovali končetiny, dýchali z úst do úst a vyzkoušeli stabilizační polohu a masáž srdce na figuríně. Akce se nám líbila, zvláště práce na figurínách byla velmi zajímavá. Děkujeme lektorkám za příjemně strávený čas a získané dovednosti.

Jesica Kyselá, 9.B

Rubriky
Uncategorized

Exkurze praktických

Exkurze praktických tříd do Valašského Meziříčí – Historie řeznického řemesla na Valašsku a Rožnova pod Radhoštěm – Co vařily naše babičky.

     Dne 11. října 2022 se Praktickým třídám podařilo zrealizovat projektový den mimo školu v rámci projektu „Blíž k dětem a rodičům III. Z bohaté nabídky vzdělávacích programů pro školy byly vybrány edukační programy, která nabízela muzea ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. Žáci praktických tříd se především zaměřují na praktické činnosti, které mohou využít v dalším vzdělávání a zároveň prohlubovat své, již získané vědomosti a znalosti.                                                                                                                            Nejprve jsme navštívili Muzeum řeznictví ve Valašském Meziříčí. Paní lektorka děti rozdělila do tří skupin ke stolům, na kterých je čekalo občerstvení. Nejprve žáci shlédli výukové video, poté měli prostor na své dotazy, které lektorka ochotně zodpověděla, a společně vyplnili připravené pracovní listy. Následně si pod dohledem pedagogů a lektorky prohlédly všechny stroje a nástroje v muzeu, vyzkoušeli si práci s historickou pokladnou a váhou. Po skončení programu jsme autobusem pokračovali do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Žáci si prohlédli část Valašské dědiny a expozici muzea (Život na Valašsku, výstavu krajek a krojů) a potom se již věnovali edukačnímu programu „Co vařily naše babičky“. S pomocí pracovnic muzea a lektorky uvařili stará valašská jídla – Pohančenou kašu s trnkami a Varmužu. Žáci pracovali ve dvou skupinách a hotová jídla navzájem rádi ochutnali. Závěr celého projektového dne jsme ukončili ve mlýně v Mlýnské dolině, kde jsme si prohlédli mlýn a historické předměty používané v kuchyních našich babiček a ochutnali domácí chléb s tvarohovou pomazánkou a bylinkový čaj s medem. Celým programem ve Valašském muzeu nás provázela také redaktorka Českého rozhlasu, která s pomocí našich žáků pozvala posluchače rádia k zajímavému výletu.

Mgr. Elen Chrobáková

Rubriky
Uncategorized

Přespolní běh

Ve středu 5. října jsme se zúčastnili okresního kola v přespolním běhu ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Za polojasného počasí jsme do závodů nasadili družstva do všech 4 kategorií. Družstvo mladších žákyň celý závod otevíralo ve složení B. Švánová, A. Feglerová, V. Praunspergrová, L. Chovancová a A. Hradílková. Holky bojovaly, co jim síly stačily, a obsadily solidní 11. místo, kdy nejlepší jednotlivkyní byla B. Švánová. Následovala kategorie mladších žáků. Naše družstvo utvořili D. Král, T. Axmann, V. Lišivka, M. Klezla a P. Susík. Nejlepším naším závodníkem byl Daniel Král, který obsadil 3. místo. Výsledek ostatních členů družstva stačil na průměrné 11. místo. Družstvo starších žákyň ve složení H. Králová, R. Janošová, A. Němcová, Š. Rycková a A. Klezlová podalo nejlepší týmový výkon a obsadilo celkově 6. místo. Naší nejlepší běžkyní byla R. Janošová na 13. místě. V kategorii starších žáků reprezentovalo naši školu družstvo ve složení A. Juráň, R. Šenk, L. Maléř, D. Karika a P. Vícha. Kluci podali slušný výkon a obsadili 13. místo. Nejlepším členem družstva byl L. Maléř, který obsadil 8. místo. Všechny reprezentanty chci pochválit za výkony i vzorné chování.

Mgr. J. Jursík