Rubriky
Uncategorized

Exkurze do OU Kelč

Žáci praktické třídy navštívili dne 23. listopadu 2022 OU Kelč, aby se seznámili s učebními obory, ve kterých mohou rozšířit své další vzdělávání. Toto odborné učiliště sídlící v místním zámku nabízí tyto tříleté obory – strojírenské- zámečnické práce, zednické práce, zahradnické práce, pečovatelské služby a prodavačské práce. Dvouletý obor vzdělávání nabízí praktická škola. Naši žáci si mohli prakticky vyzkoušet pod odborným dohledem, co jednotlivé obory nabízí a samostatně si vyrobili v zámečnické dílně kovový přívěšek na klíče. Příjemným zpestřením této exkurze bylo sladké  i slané pohoštění, připravené jejich bývalými i budoucími spolužáky. Všem zúčastněným se exkurze velmi líbila.

Rubriky
Uncategorized

Návštěva loutkového divadla

Ve středu 23.11. navštívili žáci 3.B loutkové divadlo v Odrách. Představení O pejskovi a kočičce se dětem moc líbilo a odnesly si pěkný kulturní zážitek. A navíc se děti mohou těšit na další pohádku, jejíž název má být překvapením. Děkujeme všem, kteří se na představení podíleli a těšíme se na příště.

Mgr. Leona Kopecká

Rubriky
Uncategorized

Poděkování


Již je to několik let od celkové rekonstrukce budovy naší školy. O letošních prázdninách došlo k dlouho plánované rekonstrukci parkoviště před školou a už nám k plné spokojenosti chyběla jen oprava plotu před areálem školy. To se podařilo v minulých dnech ve spolupráci s Městským úřadem Odry a firmou Montcolor Zavadil s.r.o. Nyní již hotová první etapa dopadla velmi dobře a my za ni děkujeme. Těšíme se na dokončení druhé etapy v jarních měsících.
Mgr. Jan Jursík

Rubriky
Uncategorized

Mladý zoolog 2022

Tak se jmenuje soutěž pro žáky ZŠ a studenty nižších tříd gymnázií, kterou po dvouleté pauze organizovala ZOO v Ostravě. Tématem letošního kola byli Primáti, čili poloopice, opice a lidoopi. Naši školu reprezentovalo letos jediné družstvo – děvčata Adriana Galčanová, Natálie Kuchařová, Greta Masare, Natálie Pavelková a Hana Polachová, všechny z 8.A

Během přípravy nás provázely různé nesnáze, které jsme ale překonaly a 11.11. ráno stanuly ve sluncem ozářené podzimní zoologické zahradě. Na vrátnici jsme odevzdaly staré mobilní telefony ( zoo je vybírá pro dobročinné účely) a už mířily okolo nádherných největších létajících ptáků světa -jeřábů, pandy červené, vzácných jelenů Milu směrem k novým pavilonům pro gibony a makaky lví (opice). Uchvátili nás zejména giboni a jejich typický pohyb zvaný ručkování (brachiace), který vystřídali pojídáním ovoce a zeleniny. V pavilonu Čitván jsme se nemohly odtrhnout od skupiny hulmanů posvátných. Také zrovna snídali a mláďata stihla ještě skotačit na stromech a mezi sebou. Není divu, jde o největší skupinu těchto opic na světě ! chovaných v lidské péči. Příslovečnou třešní na dortu byla prohlídka skupiny šimpanzů v pavilonu Evoluce, který je koncipován jako africký prales.

Soutěž samotná byla náročná, šlo o asi 20 otázek ze života několika desítek  primátů a otázek týkajících se chovu opic, názvů pavilonů v zoo a anglických názvů celosvětových  záchranných projektů pro primáty, do kterých je ZOO Ostrava zapojena.

A tady jsou výsledky – v naší kategorii soutěžilo 227 družstev, která se (podle počtu bodů) umístila na celkem 64 místech. Naše děvčata obsadila 32. místo. „No, průměrné“, řekl by kdekdo. Ale – více bodů než „my“ mělo 47 družstev, avšak 179 jich skončilo až za námi, a to včetně družstev studentů gymnázií. Naše děvčata dokázala při přípravě na soutěž „vstřebat“ velké množství informací a odborných termínů, užila si „výletu“ do ZOO a hlavně, to, co se holky naučily, to jim tzv. nikdo nevezme.

Mgr. Lenka Černá

Rubriky
Uncategorized

Halloweenský den s tanečním odpolednem aneb v kostýmech do školy

V pátek 11. 11. 2022 proběhl v naší škole zajímavý den na téma Halloween. Žáci od 5. do 9. třídy se převlékli do nejrůznějších kostýmů. Dopoledne sice probíhala běžná výuka, ale velkou výhodu měli žáci, kteří dorazili v převleku, nemohli totiž být zkoušeni z žádného předmětu, který ten den měli. Mezi žáky se objevily nejrůznější kostýmy a nás těší, že jsme znovu obnovili školní tradici. Odpoledne si žáci mohli přijít zahrát nejrůznější hry a společně si zatancovat, největší úspěch slavila tradiční hra na schovávanou. Celý den se vydařil a těšíme se na další akci.

Školní parlament

Rubriky
Uncategorized

Halloweenské učení 4.A

Poslední říjnový večer se v mnoha zemích, především anglicky mluvících, nese ve znamení oslav Halloweenu. Dnešní vyučování probíhalo ve znamení halloweenského učení. Nejprve jsme si procvičili porozumění textu a dozvěděli se, jak a kde se  Halloween slaví a potom nás čekaly zábavné, strašidelné pracovní listy z matematiky, českého jazyka a angličtiny. Toto halloweenské učení jsme zakončili sladkou odměnou.

za 4. třídu Bc. Kateřina Strempková