Rubriky
Uncategorized

Stravování

Vážení rodiče, škola poskytuje podle §122 odst. 2 Školského zákona stravování žáků po dobu pobytu ve škole za dotovanou cenu. V našem případě se jedná o částky 22,- Kč pro žáky 1. – 4. ročníku, 24,- Kč pro žáky 5. – 8. ročníku a 26,- Kč pro žáky 9. ročníku. V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování je zákonný zástupce povinen oběd odhlásit, 1. den nepřítomnosti si oběd může zákonný zástupce ještě vyzvednout do jídlonosiče za výše uvedenou dotovanou cenu. V dalších dnech si může zákonný zástupce vyzvednout oběd do jídlonosiče, ale už za tzv. plnou cenu (tj. i s režijními náklady, které činí od 1. 2. 2022 41,- Kč), takže cena jídla bude 63,- až 67,- Kč. Pokud zákonný zástupce obědy neodhlásí, ani si je nevyzvedne, bude mu účtován oběd za plnou cenu a oběd mu propadne. Žádám vás proto, abyste měli tuto skutečnost na paměti a v případě nepřítomnosti vašeho dítěte ve škole stravu odhlašovali. V současné době probíhá přihlašování i odhlašování obědů elektronicky v aplikaci eStrava přes počítač nebo mobil.

Děkuji za spolupráci, J. Jursík. 

Rubriky
Uncategorized

Proč se těšit do školy (pozvánka pro rodiče předškolních dětí)

Vážení rodiče předškolních dětí,

srdečně vás zveme 4.2.2022 na prohlídku naší školy a ukázky práce paní učitelek I. stupně.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Rubriky
Uncategorized

Oderský slavíček

SVČ připravuje na měsíc duben Oderského slavíčka na téma Tvůj hlas má známou tvář.

Akce proběhne ve formě karaoke. Na stránkách SVČ Odry si najdete seznam písní i s odkazem na text. Můžete trénovat a pak si můžete přijít 1. 4.2022 zazpívat do budovy SVČ. Přijít podpořit své spolužáky, může celá třída.

Přihlašovat se můžete na stránkách SVČ nebo telefonicky: Naďa Vichrová 737 478 549

Nahlaste jméno, příjmení, věk, jakou píseň si vybrali, popřípadě čas, pokud půjde o dopolední hodiny.

Pro účastníky čeká odměna, prvních 50 cen je jistých.

Rubriky
Uncategorized

Prevence sociálně patologických jevů

Po téměř dvouleté odmlce způsobené covidovou pandemií jsme obnovili spolupráci s panem Phdr. Letým z PPP Nový Jičín. Tento odborník na prevenci našim žákům velmi poutavě a fundovaně nastiňuje problémy dospívající generace a nabízí jejich řešení.

Tentokrát  proběhlo setkání s žáky devátých ročníků na téma „Rozhodování a řešení konfliktů“. A tady je pohled jedné z dívek: „ Přednáška byla pro mne velmi přínosná a zajímavá. Zaznělo zde spoustu námětů, jak řešit problém, či jak se přesněji a  lépe rozhodnout. Nejvíce mne zaujalo, že je třeba přesně pojmenovat dilema, které chci vyřešit. Zklidnit se a nesnažit se problém rozuzlit okamžitě. Jsem si jistá, že některé informace využiji i v budoucnu.“

I. Žárský, školní metodik prevence

Michaela Šubrtová, žákyně  9.A

Rubriky
Uncategorized

Týmová práce v hodinách přírodopisu

Žáci (tentokrát 6.B) dostali za úkol zhotovit výukový plakát na dané téma. Témata byla– Lesní spižírna, Léky z lesní lékárny, Dřevo není jen na topení a Les očima botanika. Každý žák si zvolil téma, čas potřebný k práci a materiály k tomu určené. Děti pracovaly s atlasy léčivých rostlin, s atlasem hub, s knihami a časopisy o stromech a lese, případně použily také internet.

 Práci v týmu zařazuji v z mnoha důvodů.  Děti se učí vzájemně spolupracovat, uvědomovat si obsah textu, vybírat důležité informace a také se dohodnout kdo, co a odkud vypíše, nakreslí, nalepí, vystřihne, najde. Tuto různorodou práci však musí někdo řídit, proto si každá skupina volí vedoucího. Z počátku je hodně důležité, aby byl nápomocen při práci učitel.  Pro vyučujícího je důležité zjišťovat, jak se žáci mezi sebou domlouvají , diskutují, prosazují se a jak poté společně pracují.

Vyučovací hodiny utekly jako voda a nastalo představování práce třídě. Každý tým slovy svých mluvčích seznámil spolužáky s výsledky své práce. Plakáty budou k dispozici také na nástěnce ve třídě.

Nakonec všichni zhodnotili, co se každému týmu povedlo a co by ještě chtělo vylepšit.  Formou anonymního dotazníku si každý žák sám za sebe zhodnotil svou práci v týmu.

                                                                                                                                                           Lenka Černá

Rubriky
Uncategorized

Poděkování za pozvání do městské knihovny

První školní den v novém kalendářním roce čekala na prvňáčky pozvánka na POVÁNOČNÍ ČTENÍ V KNIHOVNĚ, na které byli srdečně zváni i rodiče. Tato informace děti mile překvapila a nemohly se dočkat, až se s rodiči vydají 10. 1. v odpoledních hodinách do knihovny. Ale nebylo to jen tak. Celý týden před velkou čtenářskou události jsme se poctivě věnovali čtení a pracovali s knihami ze školní knihovny.

Po návštěvě knihovny děti přiběhly s nadšením a s mnoha zážitky z krásného odpoledne. Nejen, že děti mohly nahlédnout do tajů naší krásné literatury, ale zejména mohly rodičům ukázat, co se již stihly naučit. Poděkování za skvělou spolupráci při velmi zdařilé akci patří organizátorům SVČ a městské knihovny.

                                                               Za rodiče a žáky třídy 1. A

                                                                      Dagmar Šindlerová

Rubriky
Uncategorized

Jak se jmenují naši zvířecí kamarádi?

Na škole máme nové zvířecí členy z projektu „Pojďme na inkluzi společně“. Školní parlament navrhl vytvořit krabici na jména, kde by měl každý žák možnost vhodit nějaké své vymyšlené originální jméno. Celý plán se tedy zrealizoval a se zástupci třídy 6. B jsme se dali do výroby krabice s motivy zvířat. Vyrobená krabice se dětem velice povedla. Po týdnu se obsah krabice se jmény vysypala a ze jmen se vytvořila anketa. Možnost hlasovaní pro určité jméno proběhlo online formou. Nyní už je rozhodnuto. Králík se jmenuje Minie, morčátko Luna, křečci Lola, Bola a naše rychle rostoucí agama Proužek. Všem dětem moc děkujeme za nápady a krásné obrázky.

Bc. Lucie Malcherová

Rubriky
Uncategorized

Anglická knihovnička

Nová slovíčka a fráze se učí nejlépe v kontextu a ještě lépe čtením zajímavých knížek. Proto jsme se rozhodli založit knihovničku klasických literárních děl a turistických průvodců v anglickém originále a nakoupili jsme prvních 15 titulů. Každá knížka obsahuje i nahrávku textu namluvenou rodilým mluvčím.

Rubriky
Uncategorized

Začít spolu v praxi

V měsíci lednu pracovala 2.B na tématu LIDSKÉ TĚLO. V jednotlivých centrech aktivit děti zpracovávaly různá podtémata. V CA ,,Věda a objevy“ jsme hledali v knihách a encyklopediích informace o lidských orgánech, vyrobili jsme si plíce a vymodelovali jsme srdce, které váží cca 300g.Ve ,,Čtení a psaní“ jsme věnovali pozornost zdravému životnímu stylu (pohyb, strava, nemoc, úraz). Lidská kostra byla námětem v ,,Ateliéru“. V CA ,,Matematika“ jsme počítali, kdo je v rodině nejstarší, nejmladší (Jak se vyvíjíme) a pomocí kostek jsme znázorňovali desítky.

Rubriky
Uncategorized

Hodiny výtvarné výchovy v deváté třídě

Přestože jsou hodiny Vv pro deváťáky v odpoledních hodinách, mají ze své práce radost. Tentokrát to byla práce s hlínou a tvoření keramických výtvorů dle vlastní fantazie 🙂