Rubriky
Uncategorized

Školička pro předškoláčky

Srdečně vás zveme – více informací pro rodiče předškolních dětí níže a v záložce Pro žáky rodiče – Zápis do 1. tříd.

Rubriky
Uncategorized

Lyžařský kurz v Tošovicích

V týdnu od 5. do 9. února jsme uspořádali na naší škole tradiční „dojížděcí“ lyžařský kurz v Tošovicích. Tento kurz je zaměřen na začínající lyžaře 1. až 5. ročníků. Letošního kurzu se zúčastnilo 45 žáků. I přes značně nepříznivé povětrnostní podmínky se podařilo pracovníkům HEI parku udržet sjezdovky ve velmi dobrém stavu, za což jim patří náš dík. Žáci byli rozděleni podle lyžařské výkonnosti do 4 družstev. Všichni byli šikovní, ale největší radost jsme měli z úplných začátečníků. Ti zvládali základy lyžování tak dobře, že jsme si mohli dovolit je vzít už po 2 dnech na hlavní sjezdovku.

Všichni žáci absolvovali 5-ti denní kurz bez zranění, ale co bylo hlavní, všechny lyže moc bavily. A bavilo to i nás, instruktory. Tímto bych chtěl všem účastníkům poděkovat za pěkně prožitý, i když fyzicky značně náročný týden.

                                                                                                                                   Mgr. Jan  Jursík, vedoucí kurzu

Rubriky
Uncategorized

Turnaj v ping-pongu 

V pátek 9. února 2024 se na naší škole uskutečnil turnaj v ping-pongu. V letošním roce se turnaje zúčastnilo 10 žáků. Žáci měli možnost si změřit síly tak, že si zahrál každý s každým, což umožňovalo si vyzkoušet všechny úrovně protivníků a zahrát si opravdu dosyta. Všichni bojovali s velkým zaujetím. Výsledky byly zaznamenány v přehledných tabulkách a poté řádně vyhodnoceny. Na 1. místě se umístil Dominik Darda, 2. místo obsadil Robert Kuchta  a na 3. místě skončil Vašek Lišifka. Všichni bojovali s velkým zaujetím. Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast. Díky patří i pečlivým zapisovatelům výsledků.

Školní parlament

Rubriky
Uncategorized

Regionální finále soutěže pro žáky 9. tříd základních škol – Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Dne 9. února 2024 se na SPŠ Hranice konalo oblastní finále soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR, která už 12. rokem funguje na celostátní úrovni pod patronátem firmy Agrofert holding, Svazu chemického průmyslu a Univerzity Pardubice. Soutěž je určena žákům 9. tříd a jejím cílem je prohloubit zájem žáků o studium středních škol technického zaměření. Oblastní kolo soutěže již tradičně organizuje obor Aplikované chemie SPŠ Hranice. Generálním partnerem soutěže je společnost PRECHEZA a. s., které vděčíme za štědrou finanční podporu, díky níž se soutěž může pochlubit hodnotnými cenami pro vítěze.

Do soutěže se zapojilo celkem 24 škol z regionu Přerovsko a Novojičínsko s 820 žáky. Z regionálního kola, konaného 12. prosince 2023 na půdě SPŠ Hranice, vzešlo na základě soutěžních testů 10 nejlepších Mladých chemiků, kteří postoupili do regionálního finále zaměřeného na praktické dovednosti žáků. Soutěžní klání finalistů proto probíhalo čistě v chemických laboratořích, byť letos kvůli trvající rekonstrukci školy ve trochu improvizovaných podmínkách. Soutěžící tak byli nuceni spojit své teoretické znalosti chemie se svou zručností a šikovností.

Na slavnostním vyhlášení výsledků jsme se poté dozvěděli jména nejúspěšnějších Mladých chemiků. Laboratorní úlohy nejlépe zvládla Anna Marie Lapišová ze ZŠ Tyršova Nový Jičín, která dokázala laboratorní úlohu vypracovat se ztrátou jen jediného bodu. Na druhém místě se umístil Lukáš Fabík ze ZŠ Vojtěcha Jasného Kelč a na třetím místě Michala Fidrová ze ZŠ Odry Pohořská.

Všichni účastníci finále soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR si odnesli hodnotné ceny a diplomy. Nejlepší dva účastníci s největším součtem bodů z teoretické a praktické části oblastního kola postupují do celostátního finále, které se bude konat 13. června 2024 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Region Přerovska a Novojičínska tak bude reprezentovat Anna Marie Lapišová ze ZŠ Tyršova Nový Jičín a z druhého místa Lukáš Fabík ze ZŠ Vojtěcha Jasného Kelč.

V předchozích letech se vítězové našeho oblastního kola v Pardubicích rozhodně neztratili. V loňském ročníku se umístila Veronika Žwaková ze ZŠ Odry Pohořská na krásném 4. místě celostátního finále. Nezbývá než doufat, že letošní ročník soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR bude stejně vydařený, a oběma soutěžícím, kteří budou reprezentovat naši oblast, přejeme do celostátního kola co nejvíce úspěchů.

V Hranicích 9. 2. 2024

Mgr. Pavlína Voldánová

poznámka:

Článek pořádající školy SPŠ Hranice je naprosto vyčerpávající, takže není potřeba popisovat soutěž znovu. Jen bych přidala informaci, že dalšími úspěšnými soutěžícími naší školy kromě bronzové Míši Fidrové byl David Duchovný, který skončil na pěkném 7. místě a Gréta Masare, která se umístila osmá.

Všem moc gratulujeme.

Rubriky
Uncategorized

Projektový den v praktických třídách

Dne 24. ledna 2024 nás v rámci projektového vyučování v praktických třídách navštívila paní Hornová a její dvě činčily. Žáci se dozvěděli mnoho o jejich životě a chování, vhodné a nevhodné stravě, obranném mechanismu a mnoho dalších užitečných a zajímavých informací. V průběhu přednášky si žáci činčily hladili a těšili se z jejich přítomnosti. Měli také mnoho zvídavých otázek, na které jim paní Hornová ráda odpověděla. Na závěr bylo možné zapózovat při fotografování. Tato akce byla vydařená a dětem se velmi líbila.

Mgr. Šťastná Martina

Rubriky
Uncategorized

6.A na exkurzi na SŠ Odry

Den mezi předáním výpisů pololetních vysvědčení a pololetními prázdninami si žáci 6.A užili na SŠ Odry v péči studentů oborů masér a kadeřník. Během exkurze si připomněli názvy některých orgánů a svalů, seznámili se s různými masážními technikami, které si i sami měli možnost vyzkoušet na figurantech, sledovali zručnost budoucích kadeřníků při úpravě vlasů svých spolužáků a odcházeli příjemně uvolněni masáží a spokojeni se svými novými účesy. Tímto děkujeme všem studentům a jejich vyučujícím za vstřícnost a milé zacházení.

za žáky a žákyně 6.A třídní učitelka Michala Piterková

Rubriky
Uncategorized

Proč se těšit do školy

Ve čtvrtek 1.2.2024 jsme uspořádali odpolední komentovanou prohlídku školy pro předškoláčky a jejich rodiče. Paní učitelky I.stupně ve svých třídách postupně seznámily všechny návštěvníky s metodami práce v hlavních vyučovaných předmětech. Rodiče si prohlédli pomůcky, děti si vyzkoušely připravené aktivity. Všichni se seznámili s programem Začít spolu, prošli se školou, podívali se na zvířátka, o které se ve škole staráme a také si nechali ukázat základy práce s roboty a třemi 3D tiskárnami v učebně informatiky. .

Doufáme, že jsme rodičům a dětem dostatečně ukázali práci v naší škole a uspokojivě odpověděli na dotazy. Děti vypadaly spokojeně a věříme, že se do školy skutečně těší. Společně se můžeme vidět i na Školičce pro předškoláčky, která začne od 19.3. každé úterý až do Zápisu do prvních tříd.

Všem děkujeme za návštěvu a paní učitelkám, panu učiteli a asistentkám za přípravu celého odpoledne.

R. Šandová

                                                                                              

Rubriky
Uncategorized

Výprava za knihami a písmem

V pondělí 29/1/2024, dejme tomu „za odměnu“ za práci v prvním pololetí, vydaly se třídy 4.A a 4.B do Nového Jičína, aby tam v muzeu Žerotínského zámku absolvovaly edukační program s názvem „Od písmene ke knížce.“

Čekala na ně přednáška, spojená s praktickými ukázkami a výrobou vlastích předmětů. Děti si vyzkoušely psaní kaligrafickým perem, opsaly si starobylou abecedu, zjistily, jaké to bylo, když se ke psaní používala husí a kachní brka, dozvěděly se vše o historii výroby papíru (papyrus, psaní na zvířecí kůže atd.). Na závěr si pod vedením pracovnice muzea vyzkoušely vytisknout svou první, vlastní Ex libris. Všechny tyto předměty si nakonec odnesly domů.

Bylo to velice krásně strávené dopoledne a dle ohlasů dětí se jim všem moc líbilo.

Rádi bychom poděkovali za vstřícné přijetí v muzeu (původní doba programu 60 minut byla prodloužena o dalších 45!!) a Českým drahám za bezproblémovou dopravu tam i zpět.

Bc. Tomáš Dokoupil, třídní učitel 4.B

Rubriky
Uncategorized

Proč se těšit do školy

Srdečně zveme předškolní děti a nejen jejich rodiče na komentovanou prohlídku školy ve čtvrtek 1.2.2024. Více informací najdete v přiloženém letáku.

Rubriky
Uncategorized

Záchranářský kurz plavání 5.A

Důležitá lekce plavání, při které se žáci 5. ročníku učili zachraňovat tonoucího a získali tak základy první pomoci při tonutí. Žáci byli oblečení, protože simulovali přirozenou situaci, při které se s oblečením plave obtížněji a plavce to brzdí. Všichni byi šikovní a výuku si užili.