Rubriky
Uncategorized

Krásné prázdniny

Přejeme všem dětem, jejich rodičům a zaměstnancům školy krásné prázdninové dny, hodně sluníčka a pohody. Odpočívejte, nabírejte síly a zážitky. Budeme se těšit v novém školním roce 2022/23.

vedení školy

Rubriky
Uncategorized

Slavnostní rozloučení s žáky devátých ročníků

Ve čtvrtek 30. června 2022 jsme se jako každoročně na konci školního roku rozloučili slavnostně s absolventy školy – našimi deváťáky.

Vlastní rozloučení proběhlo za přítomnosti všech pedagogů, rodičů, prarodičů, spolužáků , přátel školy a pozvání přijala i paní místostarostka Mgr. Libuše Králová, která měla úvodní slovo. Rozloučili jsme se s 33 žáky, z nichž někteří z nich se zapsali do historie školy svými úspěchy v různých oblastech a bezproblémovým chováním. Kromě rozdávání vysvědčení a udělení mnoha pochval a ocenění jsme se dočkali také kulturního vystoupení. Žáci 9.A doprovodili zpěvem svou spolužačku Zuzku Máchovou, která hrála výborně na cimbál a svou dech beroucí sólovou skladbou zaujala všechny přítomné. Krásné sólo na kytaru zaznělo i od Denise Floríka a na piano od Hanky Pirnosové z 9.B. Rozloučení bylo krásné a důstojné.

Rodičům děkujeme za jejich přízeň po celou dobu školní docházky jejich dětí a žákům přejeme šťastný start do nové etapy jejich života.

Ing. Renata Šandová
                                                                                                                                        

Rubriky
Uncategorized

Pochvaly nejlepším žákům na konci školního roku

Je již tradicí, že na konci školního roku předává ředitel školy nejlepším žákům 5. – 8. ročníku pochvaly za jejich práci navíc. Pochvaly navrhují vyučující a třídní učitelé. Tentokrát bylo na pochvaly za sportovní a vědomostní reprezentaci školy nebo práci pro třídu a školu navrženo 29 žáků, kterým pan ředitel Mgr. Jan Jursík veřejně poděkoval a předal za potlesku všech spolužáků drobné dárky.

Děkujeme všem žákům, kteří dělají svou práci pečlivě, reprezentují naši školu nebo jsou nápomocni svým spolužákům a pomáhají při školních aktivitách. Vážíme si toho.

Ing. Renata Šandová

Rubriky
Uncategorized

Naši nejlepší ocenění na konci školního roku na MÚ v Odrách

V úterý 28.6.2022 uděloval starosta města Oder ocenění nejlepším navrženým žákům všech oderských škol. Ocenění si z naší školy převzali Denis Florík, Míša Šubrtová, Petra Bazalová, Anička Švánová (všichni z devátého ročníku) a Adélka Hradílková z 5.B. ZUŠ zároveň navrhla na ocenění také naši výbornou žákyni Zuzku Máchovou. Zásluhy, za které žáci ocenění získali najdete v příloze ( a nebylo jich vskutku málo:):)

Ing. Renata Šandová

Rubriky
Uncategorized

Školní mini-akademie

Ve středu 22.7.2022 uspořádaly všechny třídy I. stupně se svými třídními paní učitelkami mini-akademii pro děti ze školky Pohořská a pro naše vycházející deváťáky. Děti ze školky i ostatní žáci mohli shlédnout mnoho tanečních, pěveckých i rytmických vystoupení. Všichni vystupující se vzájemně podpořili i jako diváci. Děkujeme všem zúčastněným za příjemnou atmosféru a paní učitelkám za přípravu hezkých vystoupení.

Ing. Renata Šandová

Rubriky
Uncategorized

Velká anglická soutěž pro šesťáky

Na závěr školního roku probíhá v posledních hodinách opakovaní probraného učiva. Letos jsem se rozhodla tuto část žákům 6. tříd trochu zpestřit a společně s deváťáky jsme pro ně připravili úkoly, které žáci plnili na stanovištích na různých místech školy. Jednalo se o různorodé úkoly – přiřazování, pexeso, spelování, domino, kreslený diktát, křížovka, scrabble apod. Deváťáci coby rozhodčí vše bravurně zvládli, všem děkuji za pomoc. Šesťáci se snažili, výsledky byly velmi těsné a absolutním vítězem se stal tým ve složení Petra Kořenková, Zuzka Hrčiaková a Terka Škeříková.

Mgr. Irena Bláhová

Rubriky
Uncategorized

Den bez aktovek:)

I bez aktovek se dají do školy přinést všechny pomůcky a třídy 3.A s 5.A byly nápadité.

Rubriky
Uncategorized

Finanční výhra za účast v soutěži Sazka olympijský víceboj.

V úterý 14. června jsem se jako zástupce naší školy zúčastnil v Praze-Čestlicích v HOP aréně slavnostního předávání šeků za účast v soutěži Sazka olympijský víceboj. O vítězích rozhodoval los a naše škola získala šek na 20.000,- Kč na nákup sportovních potřeb. Součástí slavnostního dopoledne byla autogramiáda sportovců  a ukázky skoků na trampolínách.

                                                                                                                                         Mgr. Jan Jursík

Rubriky
Uncategorized

Den řemesel

V pátek 17.6. 2022 jsme v rámci projektu Inkluze pořádali pro všechny žáky školy Den řemesel ve spolupráci se Svobodným cechem řemeslnickým z.s. Ve venkovním areálu školy tak vznikla na celý den kovárna, černá kuchyně, tkalcovská dílna, písařská dílna, řezbárna.
Na každém jednotlivém stanovišti řemeslníci předváděli výrobu, vysvětlovali dětem původ materiálů, jejich vhodnost k použití pro dané účely, historii získávání a zpracování materiálů. Řemeslníci ve spolupráci s dětmi připravili na místě drobné upomínkové předměty. Věříme, že si děti den užili a odnesli si také zajímavé informace.

Rubriky
Uncategorized

Naše vystoupení na Den Oder

Na sobotu 18.6.2022 jsme si připravili vystoupení pro dopolední program ke Dni Oder. V programu vystoupily všechny třídy I. stupně a žačka 9.A Hanka Pirnosová. Nechyběl moderní tanec, lidový tanec, bubnování na gymnastické míče, rytmická hudba, cvičení s kruhy, hra na boomwhackers ani sólový a skupinový zpěv. Rodiče a ostatní diváci mohli vidět hezká a rozmanitá vystoupení dětí, která se opravdu povedla.