ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Charakteristika školy

ZŠ Pohořská, Odry

Motto naší školy je: ŠKOLA PRO ŽIVOT a v tomto duchu se snažíme naše žáky vést po celou dobu jejich školní docházky. Součástí školy je i speciální třída, školní jídelna, školní družina, tělocvična, venkovní atletický sportovní areál, venkovní a vnitřní ping-pongové stoly, dětské hřiště, modernizované počítačové učebny a další odborné učebny (chemie, přírodopis, školní kuchyňka, knihovna, dílny…). Škola prošla rekonstrukcí pláště budovy a oken. Díky projektu Domestos do škol a za pomoci Města Oder se nám letos podařilo zrekonstruovat pro děti některá sociální zařízení.

V průběhu roku se žáci účastní řady sportovních, vědomostních a zážitkových akcí. Pořádáme lyžařský kurz, plavecký výcvik, funguje volejbalový tým, žáci úspěšně soutěží v basketbalu, atletice, florbalu. Tradičně organizujeme zájezdy do divadla, Vánoční besídku, Velikonoční jarmark, školní akademii , Čarodějnický den, Den dětí a školní ples.

Děti vedeme i k ochraně životního prostředí – sbíráme starý papír a plastové vršky. Z výtěžku zvelebujeme dětem školní prostředí, podporujeme Středisko výcviku vodících psů pro nevidomé v Praze, ale hlavně se snažíme přispívat na léčebné pomůcky pro nemocného Honzíka Šnajdra.

Domlouváme besedy s policií, hasiči, odborníky na zdravou výživu, ochránci životního prostředí. K dopravní výchově využíváme nedaleké moderní městské dopravní hřiště.

Škola poskytuje prostory pro volnočasové aktivity dětí a dospělých. Kroužky SVČ Juventus vedou i pedagogové naší školy. Školní prostory částečně využívá také ZUŠ, která sídlí v těsné blízkosti.

Každoročně pořádáme celoškolní projekty napříč školou s různým zaměřením ( Prales, oceány a moře, Tradice naší země, Kraje ČR, Zdravý životní styl…). Děti se při nich učí vzájemné toleranci, podpoře a spolupráci.

Zapojili jsme se do projektu podporujícího zdravý pohyb dětí Atletika pro děti.

V letošním školním roce dosáhli žáci velmi pěkných úspěchů ve vědomostních soutěžích – Čj, Ch, Aj, Z, M. Na úrovni okresních a krajských kol se neztratili ani ve sportovních a výtvarných soutěžích. Největšího úspěchu dosáhli žáci v soutěžích Mladý chemik a Mladý cyklista, když úspěšně reprezentovali školu v celostátním kole.

Všichni vycházející žáci byli přijati na jimi zvolenou střední školu. Věříme, že budou úspěšní i v dalším životě.

Mgr. Jan Jursík, ředitel školy

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt