ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Ohlédnutí za vánoční výstavou prací žáků v IC Odry

V předvánočních dnech od 5.12. – 30.12. 2022 uspořádala naše škola tradiční výstavu na téma Vánoce, letos v Městské galerii v Odrách. Na přípravě výrobků se podíleli všichni žáci se svými vyučujícími, především v hodinách výchovného charakteru. Výsledek jejich snažení si mohl každý prohlédnout v již zmíněné galerii. Od různě upravených sněhuláků, šišek,
tučňáků, výrobků ze slámy, mýdla, netradičních materiálů, pečených perníčků, mini vánoček, povídání o vánočních zvycích, papírových výrobků až po zajímavosti o Vánocích ve světě.
Podle ohlasu veřejnosti se výstava velmi povedla. Její součástí byla také neformální „sbírka“ na potřeby a krmení školních zvířat. O které se starají žáci a učitelé již druhým rokem. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kdo naši výstavu shlédl a jakýmkoliv způsobem přispěl – ať už na materiál do výrobků vložený nebo na zmíněnou péči o školní živočichy.
Také bychom chtěli poděkovat dětem a jejich vyučujícím za jejich trpělivost při přípravě a prodeji mnoha rozmanitých výrobků, rodičům za přízeň a poděkovat žákům 9. tříd a všem pedagogům, kteří měli organizaci celé výstavy na svých bedrech. Poděkování patří také pracovnicím MIC p. Ivetě Dibelkové, DiS; Ing. Janě Veverkové za jejich vstřícnost a ochotu.

Mgr. Dagmar Šindlerová

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt