ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Historie školy

V roce 1959 vznikla v Odrách druhá základní škola, která byla umístěna provizorně v budově bývalého soudu na Sokolovské ulici a v několika dalších objektech. Především byly využívány učebny v „malé budově“ na Komenského ulici a v části ZŠ Komenského, ale také 2 třídy dojížděly do bývalé školy v Tošovicích. Škola neměla vlastní tělocvičnu, a tak na výuku tělesné výchovy žáci 2. stupně docházeli do tělocvičny učňovské školy (dnes střední církevní škola) a děti I. stupně do malé tělocvičny na ulici 1. máje (dnes modlitebna církve Československé evangelické). Později do této malé tělocvičny chodili i žáci 2. stupně. Tato roztříštěnost pracovišť negativně velmi ovlivňovala práci školy. Umístění tříd 2. stupně ve dvou vzdálených budovách kladlo zvýšené nároky na práci učitelů při přecházení z budovy na budovu o přestávkách, při zajišťování dozoru, při přenášení učitelských pomůcek, sešitů atd. Ztěžovalo to také činnost žáků, kteří se museli stěhovat do jiné budovy do odborných pracoven nebo na pracovní vyučování, tělesnou výchovu a jiné. Škola neměla vlastní školní jídelnu, a tak se žáci i učitelé stravovali ve školní jídelně ZŠ na Komenského ulici, kam museli denně docházet.

Toto provizórium, které začalo v roce 1959 trvalo až do září 1992 – tedy 33 let. Nová škola se stavěla po etapách, a tak v roce 1989 se nastěhovaly do prvního pavilonu a upravené Winklerovy vily třídy 2. stupně. V tomto roce byla také dokončena stavba tělocvičny. Ostatní třídy ještě zůstaly v budově na Sokolovské ulici. V roce 1992 byl dokončen pavilon 2. stupně a areál šaten a vedení. Pavilon školní jídelny byl dokončen o rok později.

Od září 1992 zahájila činnost nová škola, která navázala na činnost ZŠ na Sokolovské ulici.

V roce 2013/14 prošla škola za plného provozu rozsáhlou rekonstrukcí spojenou s výměnou oken, zateplením a novou fasádou. Získala tak současnou podobu.

Mgr. Jan Jursík, ředitel školy

 

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt