ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Šablony

Šablony II.

Škola se zapojila do projektu zjednodušeného financování Šablony II. pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011218 a názvem Blíž k dětem a rodičům II. Škola byla podpořena celkovou částkou 1.282.587,- Kč na období 24 měsíců – od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021 jako projekt navazující na Šablony I.

Projekt je zaměřen na činnost školy a školní družiny, kdy jsme se zapojili především do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, práci v čtenářských klubech, klubech zábavné logiky, v kroužcích doučování. Dále jsme cílili na spolupráci s rodiči, projektové dny ve škole a ve školní družině, na tandemovou výuku ve třídách na 2. stupni a vzájemnou spolupráci pedagogů ve školní družině. V neposlední řadě jsme z projektu financovali činnost školního psychologa.

Z důvodu pandemie Covid-19 se uzavřela takřka na celý rok škola a tím se rovněž zastavil projekt. Proto jsme využili možnosti prodloužení trvání projektu o půl roku do 30. 6. 2021. To nám umožnilo splnit takřka všechny aktivity projektu.

Šablony III.

Škola se zapojila do projektu zjednodušeného financování Šablony III. pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019103 a názvem Blíž k dětem a rodičům III. Škola byla podpořena celkovou částkou 628.770,- Kč na období 23 měsíců – od 1. 8. 2021 do 30. 6. 2023 jako projekt navazující na Šablony II.

Projekt je zaměřen především na projektové dny ve výuce, projektové dny mimo školu, na práci v čtenářských klubech, klubech zábavné logiky, v kroužcích doučování. Dále projekt využíváme k tandemové výuce ve třídách na 2. stupni jako jednu z velmi efektivních vzdělávacích metod, a podporu žáků formou doučování v kroužcích. Další aktivitou jsou odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ. V neposlední řadě budeme z projektu financovat činnost školního psychologa.

Do realizace projektu se zapojí velká část žáků a s nimi i jejich učitelé, což by mělo opět zlepšit vzájemnou spolupráci a komunikaci zainteresovaných stran.

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt