Halloween s prvňáčky

V úterý 25.10. jsme měli s prvňáčky HALLOWEENSKÝ DEN. Děti přišly do školy v krásných maskách. Četli jsme, počítali, soutěžili a plnili úkoly ve skupinkách. Na pomoc s vyráběním nám přišli šesťáci, se kterými jsme si to hezky užili. Na závěr jsme si společně zazpívali. M.Sovová

Čtěte dále...