Kurz první pomoci

Dne 19. 10. jsme se s třídou byli podívat na Střední pedagogické a zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách. V první části jsme absolvovali přednášku o zásadách první pomoci a záchraně člověka v dané situaci. Pak jsme získané poznatky ověřovali prakticky. Obvazovali jsme různé části těl spolužáků, fixovali končetiny, dýchali z úst do úst a vyzkoušeli stabilizační polohu a masáž srdce na figuríně. Akce se nám líbila, zvláště práce na figurínách byla velmi zajímavá. Děkujeme lektorkám za příjemně strávený čas a získané dovednosti.

Jesica Kyselá, 9.B

Čtěte dále...