ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Zahraniční stáž v Německu


V rámci projektu „Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme“ jsme se zúčastnily (I. Bláhoová, M. Piterková, L. Zemánková) na konci října zahraniční stáže za základní škole v německém Ludwigsburgu. Při společných konzultacích, hospitacích a setkání s místostarostkou města jsme se zaměřili na integraci zahraničních
žáků do výuky, prodiskutovali problém inkluze (spolupráce
s pedagogicko-psychologickými poradnami, spolupráce učitelů
s asistenty, zavedená opatření pro znevýhodněné žáky apod.),
srovnali jsme systém školství obou zemí, a především jsme prožily
den s vybranou třídou a jejich učitelkou. Stáž hodnotíme pozitivně,
protože nám poskytla možnost srovnání naší školy se zahraniční,
získaly jsme cenné informace a možnost vyměnit si názory a
zkušenosti se zahraničními kolegy.

I. Bláhová

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt