Školní mini-akademie

Ve středu 22.7.2022 uspořádaly všechny třídy I. stupně se svými třídními paní učitelkami mini-akademii pro děti ze školky Pohořská a pro naše vycházející deváťáky. Děti ze školky i ostatní žáci mohli shlédnout mnoho tanečních, pěveckých i rytmických vystoupení. Všichni vystupující se vzájemně podpořili i jako diváci. Děkujeme všem zúčastněným za příjemnou atmosféru a paní učitelkám za přípravu hezkých vystoupení.

Ing. Renata Šandová

Čtěte dále...