ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Pomoc zvířecímu útulku

Žáci školního parlamentu se rozhodli uspořádat sbírku na pomoc opuštěným zvířatům v útulku. Naše škola se již několikrát zapojila do prodeje charitativních předmětů na pomoc nemocným dětem, a proto se děti rozhodly pomoci i němým tvářím. Na schůzce parlamentu jsme se tedy rozhodli náš nápad zrealizovat, a to pomocí prodeje záložek. Nejdříve bylo potřeba vytvořit návrh motivů, které se použijí na výtisk záložek. Do návrhů ilustračního motivu se zapojilo mnoho žáků z celé školy. Bylo pro nás nesmírně těžké vybrat tu nejlepší kresbu. Po celkovém vyhodnocení byla zvolena kresba od Natálie Gockertové a Petry Bazalové. Poté následovala samotná výroba záložek. Hotové výrobky žáci parlamentu prodávali o velké přestávce ve škole. Prodej měl tak velký úspěch, že se nabídla i Městská nemocnice Odry, že se do prodeje zapojí také. Za všechny vybrané peníze jsme následně nakoupili krmivo pro zvířata v útulku v Loučkách. Celý nákup jsme pak společně s dětmi předali panu Mecovi. Žáci i my jsme měli z celé této povedené akce dobrý pocit.

                    Bc. Malcherová Lucie, Bc. Vavrlová Marcela

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt