ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Práce prvňáčků v centrech aktivit – program Začít spolu

Jednou z typických forem práce v programu Začít spolu jsou centra aktivit. Centra aktivit (CA) tvoří specifické prostředí třídy Začít spolu, bohaté na podněty a činnosti. CA jsou ohraničené učební prostory, různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a práci. Děti se tu učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i spolupráci. Mají možnost si svoji práci zorganizovat, rozdělit si role v týmu a naplánovat postup.

Prvňáčci si hned v prvním týdnu druhého pololetí vyzkoušeli práci v těchto centrech:

  • centrum vědy a objevy na téma: LIDSKÉ TĚLO
  • centrum matematiky na téma: SLOVNÍ ÚLOHY
  • centrum čtení a psaní na téma: PÍSMENO, SLABIKA, SLOVO a VĚTA

Po ukončení činností v CA se děti sešly zpátky v kruhu k hodnocení své práce. V této fázi jsme zhodnotili vlastní učební strategie, úspěšnost, co nás bavilo, co nám šlo a co naopak bylo obtížné. Děti se sebehodnocením učí reflektovat nejen výsledky, ale také samotný postup, který při řešení úkolů uplatnily. 

Všichni prvňáčci se těší na další centra aktivit a nová témata. Pokud nám to dovolí epidemiologická situace, můžou rodiče nahlédnout na Den ve třídě s programem Začít spolu. Rodiče jsou u nás více než vítanými partnery a mohou se dle svých možností aktivně podílet na chodu školy. Propojení školy a rodiny přináší dětem, rodičům i vyučujícím pocit bezpečí, možnost otevřeně komunikovat a společnými silami snižovat překážky v učení dětí.

                                                                  Mgr. Dagmar Šindlerová, DiS.

                                                                                                             

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt