ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Maškarní ples

V rámci projektu „Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme“ jsme ve čtvrtek 17.2.2022 uspořádali v prostorách tělocvičny a tříd I. stupně  maškarní ples téměř pro 130 dětí. O karnevalovou atmosféru se zasloužili rodiče, kteří se kvůli opatřením spojených s covidem -19 akce nezúčastnili, ale zato dětem pomohli připravit zajímavé a nápadité kostýmy. Někteří rodiče pomohli také s výzdobou. O zábavu se postaraly paní učitelky I. stupně, které připravily pro děti karnevalové úkoly na celé dopoledne. Děti během dne plnily různé netradiční úkoly, měly připravenu karnevalovou výuku, zasoutěžily si se svými spolužáky, vzájemně si mezi třídami předvedly své kostýmy spojené s módní přehlídkou a vyhodnotily si nejlepší masky, kterých bylo opravdu hodně.

Na akci se podílely také paní vychovatelky školní družiny a asistentky pedagogů. Ty zajistily v průběhu dopoledne zábavu ve školní tělocvičně každé třídě zvlášť (kvůli dodržení hygienických  opatření). Děti plnily různé vědomostní a sportovní úkoly a také si zatancovaly. Za své snažení a aktivitu získaly všechny drobnou odměnu a svačinku.

Děti si dopoledne opravdu užily. Po delší době se mohly vydovádět a předvést svoje kostýmy, na které byla většina z nich náležitě hrdá. Atmosféra celého dne byla uvolněná a odměnou pro nás dospělé byly radostné a spokojené děti.

Velké poděkování patří rodičům, všem vyučujícím I. stupně, vychovatelkám a asistentkám pedagogů za přípravu, organizaci a plynulý průběh celé akce.

R. Šandová

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt