ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Týmová práce v hodinách přírodopisu

Žáci (tentokrát 6.B) dostali za úkol zhotovit výukový plakát na dané téma. Témata byla– Lesní spižírna, Léky z lesní lékárny, Dřevo není jen na topení a Les očima botanika. Každý žák si zvolil téma, čas potřebný k práci a materiály k tomu určené. Děti pracovaly s atlasy léčivých rostlin, s atlasem hub, s knihami a časopisy o stromech a lese, případně použily také internet.

 Práci v týmu zařazuji v z mnoha důvodů.  Děti se učí vzájemně spolupracovat, uvědomovat si obsah textu, vybírat důležité informace a také se dohodnout kdo, co a odkud vypíše, nakreslí, nalepí, vystřihne, najde. Tuto různorodou práci však musí někdo řídit, proto si každá skupina volí vedoucího. Z počátku je hodně důležité, aby byl nápomocen při práci učitel.  Pro vyučujícího je důležité zjišťovat, jak se žáci mezi sebou domlouvají , diskutují, prosazují se a jak poté společně pracují.

Vyučovací hodiny utekly jako voda a nastalo představování práce třídě. Každý tým slovy svých mluvčích seznámil spolužáky s výsledky své práce. Plakáty budou k dispozici také na nástěnce ve třídě.

Nakonec všichni zhodnotili, co se každému týmu povedlo a co by ještě chtělo vylepšit.  Formou anonymního dotazníku si každý žák sám za sebe zhodnotil svou práci v týmu.

                                                                                                                                                           Lenka Černá

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt