ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Prevence sociálně patologických jevů

Po téměř dvouleté odmlce způsobené covidovou pandemií jsme obnovili spolupráci s panem Phdr. Letým z PPP Nový Jičín. Tento odborník na prevenci našim žákům velmi poutavě a fundovaně nastiňuje problémy dospívající generace a nabízí jejich řešení.

Tentokrát  proběhlo setkání s žáky devátých ročníků na téma „Rozhodování a řešení konfliktů“. A tady je pohled jedné z dívek: „ Přednáška byla pro mne velmi přínosná a zajímavá. Zaznělo zde spoustu námětů, jak řešit problém, či jak se přesněji a  lépe rozhodnout. Nejvíce mne zaujalo, že je třeba přesně pojmenovat dilema, které chci vyřešit. Zklidnit se a nesnažit se problém rozuzlit okamžitě. Jsem si jistá, že některé informace využiji i v budoucnu.“

I. Žárský, školní metodik prevence

Michaela Šubrtová, žákyně  9.A

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt