Oderský slavíček

SVČ připravuje na měsíc duben Oderského slavíčka na téma Tvůj hlas má známou tvář.

Akce proběhne ve formě karaoke. Na stránkách SVČ Odry si najdete seznam písní i s odkazem na text. Můžete trénovat a pak si můžete přijít 1. 4.2022 zazpívat do budovy SVČ. Přijít podpořit své spolužáky, může celá třída.

Přihlašovat se můžete na stránkách SVČ nebo telefonicky: Naďa Vichrová 737 478 549

Nahlaste jméno, příjmení, věk, jakou píseň si vybrali, popřípadě čas, pokud půjde o dopolední hodiny.

Pro účastníky čeká odměna, prvních 50 cen je jistých.

Čtěte dále...