ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Stravování

Vážení rodiče, škola poskytuje podle §122 odst. 2 Školského zákona stravování žáků po dobu pobytu ve škole za dotovanou cenu. V našem případě se jedná o částky 22,- Kč pro žáky 1. – 4. ročníku, 24,- Kč pro žáky 5. – 8. ročníku a 26,- Kč pro žáky 9. ročníku. V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování je zákonný zástupce povinen oběd odhlásit, 1. den nepřítomnosti si oběd může zákonný zástupce ještě vyzvednout do jídlonosiče za výše uvedenou dotovanou cenu. V dalších dnech si může zákonný zástupce vyzvednout oběd do jídlonosiče, ale už za tzv. plnou cenu (tj. i s režijními náklady, které činí od 1. 2. 2022 41,- Kč), takže cena jídla bude 63,- až 67,- Kč. Pokud zákonný zástupce obědy neodhlásí, ani si je nevyzvedne, bude mu účtován oběd za plnou cenu a oběd mu propadne. Žádám vás proto, abyste měli tuto skutečnost na paměti a v případě nepřítomnosti vašeho dítěte ve škole stravu odhlašovali. V současné době probíhá přihlašování i odhlašování obědů elektronicky v aplikaci eStrava přes počítač nebo mobil.

Děkuji za spolupráci, J. Jursík. 

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt