ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

„Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“ aneb projektový den s odborníkem

„Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“ aneb projektový den s odborníkem
Pro třídu 7. A jsme v rámci pracovních činností přichystali krásný
projektový den, kdy na naši školu zavítali dva členové záchranné stanice
z Bartošovic a připravili pro žáky enviromentálně-polytechnický projekt.
Ten spočíval v seznámení žáků s hnízděním různých druhů ptáků, jejich
péčí o mláďata a jejich ochranou. Nejatraktivnější částí projektu bylo
sbíjení budek pro sýkorky a jejich správné zavěšení v areálu školy.
Závěrečná beseda o práci na záchranné stanici i projekt vypouštění orla
skalního v Beskydech byla pro žáky zpestřením a mnozí se vyjádřili, že by
se rádi na stanici sami podívali. Věřím, že se nám podařilo děti zaujmout,
podpořit v nich ochranu přírody a něco praktického je naučit.

Mgr. Lenka Pobočková a Marcel Vlček

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt