Rubriky
Uncategorized

Všechovická laťka


Po dvouleté odmlce způsobené pandemií jsme se znovu zúčastnili soutěže ve skoku vysokém – 29. ročníku Všechovické laťky. Letos jsme jeli se silně omlazeným družstvem, protože nám chyběly osvědčené hvězdy vlivem zranění, nemocí nebo reprezentačním povinnostem. Do soutěže mladších
žákyň (6. a 7. ročník) nastoupily dvě skokanky – Adéla Feglerová a Mia Maršálková. Obě skákaly velmi dobře do výšky 120 cm, kde Adéla bohužel shodila a obsadila 7. místo. Mia se ale vytáhla k osobnímu maximu a výkonem 130 cm obsadila krásné 3. místo. Ještě lépe dopadl ve stejné věkové kategorii Šimon Mužík, který výkonem 140 cm obsadil 2. místo. Škoda posledního pokusu na 145 cm, který shodil zcela zbytečně rukou. V případě platného pokusu by vyhrál. Posledním účastníkem byl
v nejstarší kategorii 8. a 9. ročníků chlapců Daniel Leskovjan. Danek bojoval statečně, zastavil se na 155 cm, a tak výkonem 150 cm obsadil 7. místo. Pro všechny to byla v podstatě první závodní zkušenost, díky výkonům doufám, že pozitivní. Za vzornou reprezentaci zaslouží všichni pochvalu.

Mgr. Jan Jursík

Danek, Šimon, Mia, Adélka
Rubriky
Uncategorized

Třídní schůzky 5. 1. 2023 od 15,00 hodin

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 5. 1. 2023 proběhnou od 15,00 hodin čtvrtletní třídní schůzky s vyučujícími – včas před pololetním vysvědčením.

Vyučující I. stupně najdete ve třídách svých dětí. Jejich schůzky mohou být po dohodě s rodiči individuální.

Vyučující II. stupně:

I. patro 2. stupeň

L. Valentovičová  – učebna 6.B
D. Holiš – učebna 9.B
M. Vlček – učebna PC 77

J. Jursík – ředitelna
R. Šandová – zástupce ředitele
O. Žabková – knihovna

II. patro 2.stupeň

B. Zhasilová – je nemocná, ve škole nebude
I. Žárský – učebna 7.B
M. Piterková – učebna 9.A
I. Bláhová – učebna 8.A
L. Černá – kabinet Př

I. patro 1.stupeň

V. Florík – učebna 6.A
L. Pobočková – učebna 8.B

Rubriky
Uncategorized

Adventní zájezd na vánoční zámek Raduň a do kina Cinestar v Opavě

Letos po předchozí dlouhé covidové odmlce jsme uskutečnili tradiční
adventní zájezd do kina a za poznáním.
Se třídami 8.A, 8.B a 6.B jsme se naladili na vánoční atmosféru na
nádherném klasicistním zámku v Raduni, jehož pokoje byly vánočně vyzdobeny stejně jako v 19. století, kdy zde šlechta trávila Vánoce. Skvělá průvodkyně nás seznámila se zvyky šlechty, vánočním jídlem i dárky, které zprvu visely na stromečku a až později se balily a dávaly pod stromeček a byly jimi obdarovány pouze děti. Žáci byli nadšeni zejména z krásné jídelny a předpokoje, kde byly plné stoly opravdového cukroví. Mnohé zaujaly dárky, které dostávaly děti a později i dospělí pod stromeček – lyže, parní stroj, vláček, šperkovnice nebo tabatěrka. Byli jsme seznámeni s historií adventního věnce, jesliček i tradicí posílání PF na nový rok, kterou založil francouzský šlechtic v 19. století a rozšířila se po celé Evropě.
Po zasněžené mrazivé cestě jsme se pak vydali do Opavy do kina Cinestar
na film Mimoni a tzv. si užít i moderní atmosféru Vánoc v nádherně
vyzdobeném obchodním centru Breda. Myslím, že zájezd žáky nejen vánočně naladil, ale také je obohatil o nové poznatky z historie Vánoc.

Lenka Pobočková

Rubriky
Uncategorized

Divadlo Opava

Žáci osmých a devátých tříd se ve středu 21. 12. 2022 zúčastnili divadelního představení Noc na Karlštejně ve Slezském divadle v Opavě. Všichni byli vtaženi do fascinujícího děje muzikálu a s úžasem sledovali nádhernou scénu divadla. Herci předvedli skvělé výkony, žáci si odnesli hodnotný kulturní zážitek a těší se na další představení.

Rubriky
Uncategorized

PF 2023

Rubriky
Uncategorized

Vánoční čtení

Dne 19.prosince navštívila třída 5.A Městskou knihovnu v Odrách, kde pro ně byl nachystán program “ VÁNOČNÍ ČTENÍ“. Děti si připomněly symboly Vánoc, zazpívaly vánoční koledy a samozřejmě si také četly s p. knihovnicí. Děkujeme za tuto možnost! 🙂

Rubriky
Uncategorized

Outfity v předvánočním týdnu

Na Vánoce se 5. A připravuje velmi netradičně a to „VÁNOČNÍM TÝDNEM V OUTFITECH“.

Každý den jiné téma, jiné zadání, ale vše ve vánočním duchu. Schválně, zda poznáte, co bylo jednotlivé dny zadané?

Rubriky
Uncategorized

1. a 2. místo v oblastním kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2022/23

Ve středu 14. 12. 2022 jsme se zúčastnili již 11. oblastního kola celostátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR ve SPŠ Hranice. Soutěž je pro žáky 9. tříd základních škol celé republiky. V minulém školním roce jsme v této soutěži dosáhli vynikajícího úspěchu. V celostátním kole získala naše žákyně Míša Šubrtová 2. místo. Soutěže se letos zúčastnilo 64 žáků z 24 škol Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Mezi nimi byli i naši deváťáci Klára Mynaříková, Veronika Žwaková a Radim Šenk. Všichni dosáhli výborných výsledků. Radim se umístil na 13. místě, Veronika na krásném 2. místě a Klárka získala 1. místo. Děvčata s dalšími soutěžícími, kteří se umístili v první desítce, postupují do další části soutěže, kde si vyzkouší své praktické dovednosti v chemických laboratořích SPŠ Hranice.

Kromě zážitků a dobrého pocitu žáci dostali i hodnotné ceny od sponzora soutěže společnosti Precheza a.s., Přerov. Klárka si odnesla mobil, Veronika chytré hodinky a Radim záložní disk. Všem děkuji za vzornou přípravu a reprezentaci školy a Klárce s Veronikou budeme držet palce v  praktické části soutěže.

 R. Šandová

Rubriky
Uncategorized

Tisková zpráva z projektu MAP II ORP Odry

Rubriky
Uncategorized

Vánoční kvíz


 
V pátek 9. prosince jsme uspořádali vědomostní kvíz na téma Vánoce. Klání se zúčastnily čtyři tříčlenné týmy. Společně jsme zdolali dvě kola a velké finále. Dozvěděli jsme se mnoho o tradicích, pohádkách, filmech i pranostikách. Vítězný tým tvořili Pavel Vícha, Tobias Axmann a Miroslav Murín, kluci získali krásných 81 000 bodů. Na 2. místě se umístily dívky
– Mia Maršálková, Simona Králová a Yelizaveta Shelinovska. Krásné 3. místo získalo smíšené družstvo – Ester Janišová, Sofie Valocká a Martin Milerský.
Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast. Těšíme se na další školní rok.

Školní parlament