ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Projektový den 9.A s odborníkem

31.5.2022 proběhl projektový den s odborníkem na téma Plasty s námi a kolem nás ve třídě 9.A

Projektový den byl rozdělen na 4. části. V první části proběhl workshop s žáky na téma Plasty s námi a kolem nás doplněn poznatky přímo z výroby, prezentacemi s krátkými demonstračními videi, přímými ukázkami výrobků z plastů, vysvětlením technologií jejich zpracování na hotové výrobky, možné způsoby recyklace plastů,  vliv na životní prostředí, rozložitelnost materiálů v přírodě, alternativní druhy plastů (dřevoplasty, bioplasty).

V druhé části žáci formou brainstormingu navrhli organizační strukturu firmy zpracovávající plasty na plastové výrobky. Odborník z praxe Ing. Ludvík Šanda (ředitel výrobní firmy MATEIIUC a.s. Odry zpracovávající plasty) následně seznámil žáky se skutečnou organizační strukturou výrobní firmy zpracovávající plastový granulát na výrobky a upřesnil detailní pracovní náplň a význam každé pracovní pozice ve firmě.

V třetí části se žáci 9.A přesunuli do chemické laboratoře k praktickému ověření některých informací získaných v první části . Pan Šanda vysvětloval  základní způsoby jejich orientační identifikace (hustota, tvrdost, křehkost, chování v plamenu, svařovatelnost apod.). V závěru praktické části každý z žáků dostal několik neznámých vzorků plastů, připravených z různých výrobků, které na základě získaných poznatků identifikoval. Praktickou část brali žáci vážně, pracovali jako ve skutečné laboratoři  a na konci byli všichni schopni neznámé vzorky správně identifikovat.

Čtvrtá část byla zaměřena na diskusi a získání zpětné vazby elektronickým testem vážně i nevážně. Většina žáků uspěla velmi dobře, nejlepší byli odměněni drobným dárkem. Všechny nesprávné odpovědi byly žákům následně objasněny. Příjemně trávené dopoledne uběhlo velmi rychle a věřím, že si jej všichni zúčastnění užili.

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt