ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

5.png

Aktuality

Beseda s Městsou policií Odry

V pátek 2.6. proběhla v 1.A, 1.B beseda s Městskou policií Odry. Povídali jsme si o profesi policisty, o ochraně majetku, o bezpečnosti v silničním provozu, o neznámých lidech, o

Více...

Školní Akademie

Dne 31.5.2023 se uskutečnila ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ Pohořská. Se svým programem se zde představili zástupci všech tříd. Celé vystoupení moderovali Jakub Hrabovský a Jan Čížek, žáci 9.A třídy. K zhlédnutí

Více...

Turnaj v ping-pongu 

 Během května se na naší škole uskutečnil turnaj v ping-pongu, hrálo se nejen o přestávkách, ale i odpoledne po skončení výuky. V letošním roce se turnaje zúčastnilo 16 žáků. Žáci měli

Více...

Výtvarná soutěž – „Svět slova“

Žáci 6. A a 6. B se letos na jaře zúčastnili výtvarné soutěže „Svět slova“, kterou pořádalo město Fulnek společně s Městským kulturním centrem Fulnek, p. o., občanským sdružením Comenius Fulnek.

Více...

Třídní schůzky

ve čtvrtek 8.6.2023 proběhnou od 15,00 – 17,00 hodin poslední individuální konzultace s vyučujícími v tomto školním roce, ještě v dostatečném předstihu před pololetním hodnocením . Pozor: Schůzky tříd I. stupně

Více...

"Škola pro život"

Motto naší školy je: ŠKOLA PRO ŽIVOT a v tomto duchu se snažíme naše žáky vést po celou dobu jejich školní docházky. Snahou naší Základní školy Pohořská je porozumět žákům, individuální přístup ke každému dítěti, úzká spolupráce s rodiči a klidné prostředí. Cílem je žáky připravit na jejich budoucí život.

Součástí školy je i speciální třída, školní jídelna, školní družina, tělocvična, venkovní atletický sportovní areál, venkovní a vnitřní ping-pongové stoly, dětské hřiště, modernizované počítačové učebny a další odborné učebny (chemie, přírodopis, školní kuchyňka, knihovna, dílny…).

V průběhu roku se žáci účastní řady sportovních, vědomostních a zážitkových akcí. Pořádáme lyžařský kurz, plavecký výcvik, žáci úspěšně soutěží v basketbalu, atletice, volejbalu a florbalu. Tradičně organizujeme zájezdy do divadla, Vánoční besídku, Velikonoční jarmark, školní akademii, Čarodějnický den, Den dětí a školní ples.

Děti vedeme i k ochraně životního prostředí – třídíme odpad a pravidelně sbíráme starý papír. Z výtěžku zvelebujeme dětem školní prostředí, podporujeme Středisko výcviku vodících psů pro nevidomé.

Domlouváme besedy s policií, hasiči, odborníky na zdravou výživu, ochránci životního prostředí. K dopravní výchově využíváme nedaleké moderní městské dopravní hřiště.

Škola poskytuje prostory pro volnočasové aktivity dětí a dospělých. Kroužky SVČ vedou i pedagogové naší školy. Školní prostory částečně využívá také ZUŠ, která sídlí v těsné blízkosti.

Každoročně pořádáme celoškolní projekty napříč školou s různým zaměřením. Děti se při nich učí vzájemné toleranci, podpoře a spolupráci. Jsme dlouhodobě zapojeni do projektu podporujícího zdravý pohyb dětí Atletika pro děti.

Naši žáci každoročně dosahují  velmi pěkných úspěchů ve vědomostních soutěžích – Čj, Ch, Aj, Z, M, Tv, Vv…na úrovni okresních a krajských kol. Největšího úspěchu dosáhli žáci v soutěžích Mladý cyklista a Mladý chemik, když úspěšně již několikrát reprezentovali školu v celostátním kole.

Všichni vycházející žáci byli přijati na jimi zvolenou střední školu. Věříme, že budou úspěšní i v dalším životě.

Mgr. Jan Jursík, ředitel školy

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt