ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

ZAČÍT SPOLU

      V programu Začít spolu pracuje naše škola již osmým rokem. Program se prolíná celým prvním stupněm. Třídy jsou moderně vybaveny (dataprojektory, podnětné prostředí, výukové tabule, nové podlahy, …) a zároveň uzpůsobeny do center aktivit.

       Den začínáme ranní zprávou a komunikativním kruhem, následuje trivium (čtení, psaní, počítání) a dále práce v centrech aktivit, která jsou vybavena materiály a pomůckami s daným zaměřením.

        Děti se na centra aktivit vždy těší, učí se formou, která je baví. Vyhledávají a zjišťují si různé informace, spolupracují mezi sebou, pomáhají si. Učí se samostatnosti, kreativitě a zodpovědnosti za svou práci. Často překvapí nejen své kamarády ale i nás učitele svým přístupem, znalostmi a dovednostmi, které mohou právě při práci v centrech rozvíjet a uplatňovat. 

         Velmi vítanými jsou v programu Začít spolu rodiče, kteří mohou být aktivními účastníky výuky a mohou se tak podílet na chodu třídy.  

          Mgr. Leona Kopecká, lektorka Začít spolu

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt