ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Naše podpora ochraně přírody

Letos na jaře ve škole proběhla zdařilá akce. Cílem bylo získat další peníze na ochranu hlavně světové přírody.

Zapojili se učitelé i pan školník (!) a zdravé jádro žáků, ale největší podíl  na úspěchu měla 7.B s třídní učitelkou L. Valentovičovou a žáci 7.A, 8.B a 9.A, kteří se účastnili soutěže Velká cena ZOO. Vybrali jsme asi 8300 Kč, které jsme rozdělili takto:

1) ZOO Ostrava obdržela 2400 Kč na podporu chovu vzácného a kriticky ohroženého Madagaskarského lemura vari černobílého

2) občanské sdružení Justice For Nature (Češi) dostalo 7000 Kč, jako příspěvek na nákup dronu, který umí pracovat pod vodou. Bude k dispozici vědcům v Kostarice pro monitorování veleryb. Ty jsou na celém světě ohroženy na životě, ačkoliv jejich pozitivní význam pro klima na Zemi je nedozírný.

Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili.  Jsme rádi, že můžeme aspoň takto přispět k ochraně přírody.

Mgr. Lenka Černá

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt