ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Vánoční besídka s jarmarkem

Vánočním svátkům je v naší škole jako každý rok věnovaná velká pozornost. Příjemným završením posledních předvánočních dnů byla letos 14.12.2023 vánoční besídka, tentokrát spojená s jarmarkem. Uskutečnila se v útulně vyzdobeném prostředí školní jídelny, která díky cca 250 přítomných rodičů a přátel školy téměř doslova „praskala ve švech“. Vystupovaly zde především děti 1. stupně se svými třídními učitelkami a pod vedením paní učitelky Piterkové také žáci sedmého ročníku.

Program byl opravdu pestrý – zpěv vánočních písní a koled, přednes básniček, hra na hudební nástroje, vánoční povídání , scénky nejen v mateřském jazyce, tanečky a na závěr všichni účinkující s vyučujícícmi předvedli společnou píseň Půlnoční s přáním šťastných vánoční svátků. Programem všechny přítomné doprovázely žákyně devátého ročníku Míša Fidrová a Míša Chovancová.

Před a po vystoupení dětí na chodbě školy prodávali starší žáci výrobky, které vytvořili v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování. Zájem rodičů byl velký a výrobky dětí se všem moc líbily. Rodiče si po skončení programu mohli odpočinout, popovídat si se známými, dát si punč, kávu a něco sladkého k snědku.

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří se přišli na žáky podívat a svým potleskem a nákupem výrobků podpořili snažení nejen svých dětí. Takto projevený zájem o děti a jejich práci je pro ně mnohdy cennější než drahé vánoční dárky.

Děkujeme také všem zúčastněným žákům I. a II. stupně a všem vyučujícícm, kteří se na zdárném průběhu společné akce podíleli za jejich ochotu a snahu.

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků, zdraví a hlavně pohodu v rodinném kruhu se svými nejbližšími.

Ing. Renata Šandová

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt