ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku

V pátek 30. června 2023 jsme se již tradičně na konci školního roku rozloučili slavnostně s absolventy školy – našimi deváťáky.

Vlastní rozloučení proběhlo za přítomnosti všech pedagogů, rodičů, prarodičů, spolužáků , přátel školy a pozvání přijala i paní místostarostka Mgr. Libuše Králová, která měla úvodní a závěrečné slovo. Rozloučili jsme se s 38 žáky, z nichž někteří z nich se zapsali do historie školy svými úspěchy v různých oblastech a bezproblémovým chováním. Kromě rozdávání vysvědčení byly ředitelem školy Mgr. Janem Jursíkem uděleny 20 žákům pochvaly za reprezentaci školy ve vědomostních, sportovních a výtvarných soutěžích, za práci v žákovském parlamentu, za příkladný prospěch po celou dobu školní docházky či za aktivitu a pomoc při školních akcích. Slova na rozloučenou uslyšeli žáci od svých třídních učitelů Mgr. Davida Holiše a Mgr. Michaly Piterkové. Také žáci 9.A i 9.B si pro všechny přítomné připravili povídání a zhodnocení své školní docházky vtipnou, místy dojemnou formou. Za 9.A promluvil Jakub Hrabovký a za 9.B Jesica Kyselá. Rozloučení bylo velmi důstojné.

Rodičům děkujeme za jejich přízeň po celou dobu školní docházky jejich dětí a žákům přejeme šťastný start do nové etapy jejich života.

Ing. Renata Šandová

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt