ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Konec školního roku a předávání pochval nejlepším žákům II. stupně

Je již tradicí, že na konci školního roku předává ředitel školy nejlepším žákům 5. – 8. ročníku pochvaly za jejich práci navíc. Pochvaly navrhují vyučující a třídní učitelé. Tentokrát bylo na pochvaly za sportovní, vědomostní, výtvarnou reprezentaci školy, práci pro třídu a školu, za práci pro žákovský parlament, příkladný prospěch a chování navrženo 37 žáků, kterým pan ředitel Mgr. Jan Jursík veřejně poděkoval a předal za potlesku spolužáků drobné dárky.

Děkujeme všem žákům, kteří dělají svou práci pečlivě, reprezentují naši školu , jsou nápomocni svým spolužákům, pomáhají při školních aktivitách a dělají nezištně práci nad rámec svých povinností. Vážíme si toho a věříme, že jsou dobrým příkladem i ostatním spolužákům.

Ing. Renata Šandová

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt