ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Projektový den s odborníky v Darkovičkách a Hrabyni


Naše škole je zapojena do projektu podporovaného MŠMT a EU „Projektový den mimo školu s odborníky“. V úterý 20. června se žáci druhého stupně vydali za poznáním historie našeho kraje.
V souvislosti se 78. výročím ukončení II. světové války jsme navštívili Národní památník II. sv. války v Hrabyni a Areál čs. Opevnění Hlučín – Darkovičky. Díky novým multižánrovým expozicím a fundovaným výkladům průvodců se žáci dozvěděli mnoho zajímavého o tragickém roce 1938 a osvobození naší vlasti Rudou armádou a Spojenci v roce 1945.
Emoce z vyprávění pamětníků, kontakt s dobovými artefakty a sama přítomnost na místech historických událostí, to vše kladně rozvíjí poznání a postoje dětí.

Mgr. L. Pobočková a Mgr. I. Žárský

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt