ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Malý archeolog


Již po druhé v tomto školním roce navštívil naši třídu 2. A lektor Malé technické univerzity Ing. Jan Slíva s dalším zajímavým tématem Malý archeolog. I když se zdá tento pojem pro děti složitý, ve chvíli, kdy byla položena otázka, kdo je to archeolog, bylo vidět, že mnoho dětí má o této profesi alespoň malou představu. Jakmile byl dotaz správně zodpovězen,
následovalo povídání o tomto zajímavém povolání a děti měly prostor na nápady, co všechno by mohl archeolog v zemi objevovat. Děti se ve třídě přemístily na místo archeologického naleziště. Pomocí archeologických nástrojů (štětečků, hrabiček a lopatek) očistily a objevily půdorysy staveb postavených ze stavebnice Lego Duplo. Mezi půdorysy byl dům, kostel, věž, most. Děti měly tyto stavby rozpoznat podle postavených půdorysů a ty ke stavbám na obrázku správně přiřadit. Dalším úkolem bylo pokračovat ve stavění budov, ale nejen tak obyčejné skládání kostiček lega na sebe, děti musely u úkolu přemýšlet, jelikož každá stavba má střechu a tu měly děti postavit tak, aby na jejich stavbě hezky seděla. Poté jsme se přesunuli ke školnímu pískovišti, kde si děti vyzkoušely práci archeologa. Pomocí štětečku oprašovaly kosterní pozůstatky, nálezy střepů z někdejší keramické nádoby. Střepy se na dalším pracovišti snažily složit do původní podoby. V písku kromě střepů a kostí našly také drobné korálky a mince . Pomoci obrázků hledaly rozdíly mezi historickými a moderními předměty. Po dokončení činnosti následovala diskuze o tom, k čemu jednotlivé budovy sloužily nebo slouží a jako odměnu za velkou dřinu si děti z tohoto badatelského dopoledne odnesly diplom a nálezy.

Mgr. Dagmar Šindlerová

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt