ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Výtvarná soutěž – „Svět slova“


Žáci 6. A a 6. B se letos na jaře zúčastnili výtvarné soutěže „Svět slova“, kterou pořádalo město Fulnek společně s Městským kulturním centrem Fulnek, p. o., občanským sdružením Comenius Fulnek. Tento projekt byl zaměřen na rozvoj pozitivního vztahu mladé generace a dětí k výtvarnému umění. Do této soutěže bylo zasláno přes 150 obrázků z širokého okolí. Bylo možné si vybrat z pěti témat. Vyhodnocení výtvarné soutěže probíhalomve spolupráci s malířkou Ing. Ivetou Filipczykovou.
V této soutěži byli ohodnoceni tři naši žáci. V kategorii „Můj sen“ získala krásné třetí místo Zuzana Sidonová, v kategorii „Život off-line“ získala čtvrté místo Yelizaveta Shelinhovska a v kategorii „Odpadová galaxie“ získal páté místo David Nachmilner.
Ve středu 31. 5. byli tito úspěšní žáci oceněni během slavnostního vyhlášení, které se konalo v kostele sv. Josefa ve Fulneku.
Všem žákům gratulujeme.
Mgr. Šťastná Martina

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt