ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Velká cena ZOO

Velká cena zoo Ostrava na téma Etologie – chování živočichů
Každý rok zjara pořádá zoo Ostrava soutěž tohoto jména. Letos se jí
za naši školu účastnily 2 týmy děvčat osmých tříd, jmenovitě:
A.Galčanová, M. Chovancová, G.Masare, M. Nováková, A. Němcová,
N.Pavelková, H. Polachová, N. Kuchařová a Š. Rycková a 1 tým děvčat
ze 6. ročníku, a sice Aneta Ambrožová, Terezie Levová, Mia
Maršálková a Zuzana Štěpánková. Téma bylo zajímavé a jak se na
Velkou cenu sluší, rozsáhlé. Každá z děvčat musela nastudovat 12-15
listů A4, pořízených z knihy Etologie, určené mj. studentům středních
a možná i vysokých škol, ale bez společných schůzek po vyučování by
dívky soutěž v Ostravě zvládly stěží.
22.3., v den D, jsme si tradičně nejdříve prohlédly všemožné expozice
se zvířaty a nádherně kvetoucí čemeřice třech druhů a plny očekávání
v 11:00 zasedly po skupinách k soutěžním testům. Testy byly 2 –
podle kategorií (věku) a každý měl asi 15 otázek. Na některé bylo
třeba odpověď sestavit, jindy ji stačilo „pouze“ vybrat z možností. Pro
představu: *Kdo jako první použil pojem etologie v dnešním slova
smyslu? (správná odpověď Oskar Heinroth). * Při jakém typu
komunikace se uplatňují feromony – zakroužkujte (při chemické k.)
*Napište jména vědců, kteří v roce 1973 získali Nobelovu cenu za
fyziologii a lékařství (Konrad Lorenz, Nikolas Tinbergen, Karl von
Frisch), atd. Otázky pro starší žáky – studenty, např.: * Pokud se zvýší
počet zoborožců toko v blízkosti nor mangust, počet mangustích
strážců (zakroužkujte): se zvýší……zůstane stejný…….se sníží ( správně
– se sníží) *Vyberte správnou charakteristiku pojmu „taxie“
(upřesňující pohyby, vázané na podnět…) nebo *Vypište typy
konfliktního chování ( ambivalentní, přeorientované, přeskokové)
*Jak poznáme, že je tana obecná ve stresu ( naježí chlupy na ocase)
…a další podobné lahůdky. Děvčatům se povedlo neupadnout po
přečtení otázek do deprese a na několik z nich (mladší dívky dokonce
na polovinu) odpovědět správně. Ve velké konkurenci žáků a
studentů nižších ročníků gymnázií se umístily takto:

1/ oba týmy z 8. tříd s 13 body (vítězové 25.5 b.) obsadily 11. místo
z 23 míst a za sebou nechaly podstatnou část „startovního pole“, a
sice 99 týmů ( ze 116)
2/ družstvo žákyň 6. třídy obsadilo 6. místo z 27 míst a probojovalo
se do finále. Nečekané, o to radostnější, neboť „lepších“ bylo pouze 6
a „horších“ 111 (ne, není to překlep) družstev.
Finále soutěže proběhlo v sobotu 1.4 (ne, není to Apríl) opět v zoo.
Ráno v 6:34 jsme vyjely, poté jsme se příjemně naladily v nádražní
kavárně v Ostravě (přitom jsme stále opakovaly „téma“) a v 9:15
zasedly spolu s 9 družstvy v učebně zoo. Tentokrát byly otázky
zadávány ústně, použity byly i video a audio záznamy chování zvířat.
No, z některých otázek, nám pedagogům, vstávaly vlasy hrůzou na
hlavě, např. * Jak se odborným názvem označuje chování zvané
vtištění? (imprinting) * Kolik mlžů vyloví vydra mořská za 90 minut ze
dna moře (54) nebo * Kolik částí má mozkový kmen obratlovců (3) a
perlička, * Jak se nazývá chování samce koljušky tříostné, který
ploutvemi přihání kyslík k dosud nenakladeným vajíčkům „své“
samice (jde o tzv. přeskokové chování). To už jsem ani nestačila nad
otázkami pro 12. – 13. leté děti kroutit hlavou…. Navzdory těmto
záludným otázkám se našim děvčatům povedlo obsadit nádherné 6.
místo a nechat za sebou ještě 3 týmy z gymnázií. Hádejte, kdo
zvítězil? Děti ze ZŠ z Frýdku Místku! Opět se potvrdilo, že když se
chce, tak je možné uspět v nějakém oboru i na ZŠ. Všem našim
děvčatům k výbornému umístění gratulujeme a věříme, že toto není
jejich poslední úspěch v dané soutěži.
PS. Pokud se pojedete do zoo v Ostravě podívat, za 1) doporučuji
konec května, kvetou rododendrony 2)z každé prodané vstupenky 3
Kč putují na „ochranu přírody“ 3) u vchodu v zoo lze odevzdat
obnošené oblečení a „starý“ elektrospotřebič = podpora přírody

Mgr. Lenka Černá

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt