ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Dopoledne pro předškolní děti

V pátek 31.3.2023 jsme ve škole přivítali 45 předškolních dětí s paní učitelkami ze školky. Pro děti jsme si připravili hravé dopoledne. Postupně děti prošly různými stanovišti a za pomocí starších budoucích spolužáků a paní učitelek si vyzkoušely různé úkoly. V učebně Vv si předškoláci s paní učitelkou Pobočkovou a žáky 8.B vytvořili velikonoční ovečku z popcornu, kterou si odnesli jako dáreček a zároveň jako dobrůtku. Na chodbě si předškoláčci prohlédli a pohladili naše živá školní zvířátka, která jim předvedly paní asistentka E. Poláková a p.uč. D. Šindlerová. V učebně robotiky děti zasvětil do světa robotů náš bývalý žák a student IT Matěj Chlevišťan. Děti si zkoušely programovat a ovládat jednoduché roboty a také prozkoumaly novou 3D tiskárnu. V tělocvičně si zaskotačily a zasoutěžily s paní asistentkou M. Třískovou a žáčky 4.A v různých disciplínách a nakonec všichni získali vytouženou medaili. Na závěr se děti s paní učitelkou L. Malou a třídou 2.A učily pracovat na PC s výukovými programy v naší nové IT učebně. Na svačinku děti dostaly chutný a lákavý koláč, který připravily naše paní kuchařky. Koláček si děti snědly ve třídě prvňáčků a vyzkoušely si, jak se sedí v lavicích první třídy. Všechny děti doprovázely po skupinkách naše žačky 9. ročníku K. Mynaříková, A. Firouzi, I. Vaskiv, B. Valasová a A. Hrnčířová.

Dopoledne bylo velmi aktivní, uběhlo všem velmi rychle a věříme, že se dětem u nás líbilo. Všem žákům i dospělákům, kteří dopoledne připravovali a podíleli se na jeho hladkém průběhu moc děkuji.

Ing. Renata Šandová

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt