Anglická olympiáda

V letošním okresním kole olympiády v anglickém jazyce nás reprezentovali Natálie Kuchařová, 8.A a Robin Ondřej, 7.B. Ve velké konkurenci obsadili 15. a 22. místo. Soutěž se skládala z několika částí – poslechu, popisu obrázku a řešení jazykové situace.

Mgr. Irena Bláhová

Čtěte dále...