ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Projektový den ve výuce


V pátek 10. března se žáci 9. B a 6. B zúčastnili programu pod záštitou organizace EKOHUBERT, jejíž lektorky za námi přijely z Hukvald. Děti si vyzkoušely zajímavé pokusy, učily se spolupracovat, diskutovaly nad zadanými tématy, vyzkoušely si některé principy badatelské výuky jako je stanovení hypotézy, hledání souvislostí nebo formulace závěrů.
Projektový den byl zaměřený na propojení výuky venku s výukou v prostorách školy. Žáci ocenili nové metody a poznali pro ně dosud neznámé aplikace. Velkým plusem byla možnost zážitkových aktivit, které jsou poutavější než pouhé teoretické poznatky. Všem se společně
strávený den líbil a už se těší na další.

Mgr. Ludmila Valentovičová

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt