ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Další krok k modernizaci výuky v ZŠ Odry, Pohořská

Město Odry zrekonstruovalo v roce 2019 dvě učebny v Základní škole Odry na ulici Pohořská, které nyní slouží pro výuku cizích jazyků a informatiky, matematiky a fyziky. V rámci projektu byl také pořízen výtah, který zajistil bezbariérovost školy.

V roce 2020 se naskytla možnost modernizovat další dvě učebny, a proto byla podána žádost o dotaci v rámci 92. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony na projekt „Modernizace vybavení pro zkvalitnění digitální výuky v ZŠ Pohořská, Odry“. Žádost byla schválena a tak město Odry přistoupilo k realizaci projektu.

Po složitém výběru dodavatelů byla na podzim 2021 zahájena obměna tříd, která zahrnovala modernizaci dvou odborných učeben – multimediální a informatiky. Ve třídách proběhly drobné stavební práce a následně byly učebny vybaveny novým nábytkem, potřebným IT vybavením a moderními učebními, či interaktivními pomůckami, 3D technologiemi a robotickými stavebnicemi.

Stavební náklady na rekonstrukci dvou učeben dle smlouvy vybraného dodavatele stavby činily 891 tis. Kč s DPH, náklady na vybavení učeben nábytkem 409 tis. Kč s DPH, náklady na ICT vybavení včetně robotických stavebnic dosáhly částky 1 971 tis. Kč s DPH. Celý projekt, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace, studie proveditelnosti a administraci projektu zatížil rozpočet města 3,5 mil. Kč s DPH. Nicméně dotace je očekávaná ve výši 3,0 mil. Kč.

Rekonstrukci se sice po několik týdnů museli přizpůsobit žáci i vyučující, nicméně každý se již těšil na to, až bude moci plně využívat zmodernizované prostředí. Interaktivní tabule, 3D tiskárna, počítače vč. multimediálních sluchátek, hlasový komunikátor ale i vizualizér. To je jen část novinek, které lze ve škole nově vidět. 

Přestože bylo velmi složité časově sladit všechny dodavatelské práce, které ovlivnily výuku školního roku, výsledek stojí za to. Od března tohoto roku je pro stávající i budoucí žáky školy výuka atraktivnější.


Projekt „Modernizace vybavení pro zkvalitnění digitální výuky v ZŠ Pohořská, Odry“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013429 byl spolufinancován Evropskou unií.

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt