ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Den Země

V letošním školním roce se žáci naší školy připojili k akci každoročně pořádané ČSOP Odry, a sice ke sběru odpadků, kterých je mimo koše a kontejnery stále dost.

Ve čtvrtek 21.4. nám počasí konečně přálo, proto jsme se do toho dali. Žáci obou šestých tříd s paní učitelkou Pobočkovou uklízeli v okolí naší školy, u ubytovny, na louce u Odry a blízko dopravního hřiště. Nasbírali jeden plný pytel plastových lahví a další 3 pytle různého odpadu. 

Žáci 9.A s p. učitelkou Černou zamířili ke Stříbrnému jezírku. U jezírka byl kupodivu vzorný pořádek, ale cestou zpět a hlavně u Hraniční studánky bylo co sbírat. Kromě různých plastů a sklenic od alkoholu jsme našli také velký kovový kotel a staré linoleum. Stihli jsme ještě částečně uklidit příkopy u cesty na Pohoř. Celkem jsme nasbírali 13 pytlů odpadu. 

Provází nás pocit z dobře vykonané práce a nejenže jsme pomohli „přírodě“ a vlastně i sobě, zároveň jsme prožili  dopoledne v probouzející se jarní přírodě, obdivovat kvetoucí jarní byliny a zpěv ptáků. Příští rok se zúčastníme zase!  

                                                                                                                                                               Lenka Černá

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt