ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ODRY POHOŘSKÁ

Nově zrekonstruované počítačové učebny

V minulých dnech došlo k dokončení rekonstrukce dvou učeben informatiky na naší škole. Rekonstrukce proběhla v rámci 92. výzvy IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony s názvem Modernizace vybavení pro zkvalitnění digitální výuky v ZŠ Pohořská, Odry. Předmětem projektu je modernizace dvou odborných učeben v ZŠ Odry, Pohořská – multimediální učebna a odborná učebna informatiky. V učebnách byly provedeny související stavební práce a dále byly vybaveny novým nábytkem, potřebným IT vybavením, moderními učebními a interaktivními pomůckami, 3D technologiemi a robotickými stavebnicemi. Projekt umožní rozvoj klíčových kompetencí s vazbou na technické a řemeslné obory, cizí jazyky, přírodní vědy a práci s digitálními technologiemi. Celkový objem této investice je cca 3 miliony korun, 10% finanční spoluúčasti na projektu uhradí škola ze svých prostředků. Za skutečně nadčasový výsledek přestavby učeben děkujeme hlavně Městu Odry jako garantovi projektu, jmenovitě paní Ambrožové a panu Zezulkovi, dále pak stavební firmě JV Agro, nábytkářské firmě Hilbert, ale především firmě ICOMM Odry. Věříme, že nové učebny budou lákadlem i prostředkem k většímu zájmu našich žáků o technické obory.

                                                                                        Jursík, ředitel školy

Čtěte dále...

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace

IČO: 60336269

ID datové schránky: euigift

Rychlý kontakt