Saint Patrick’s Day

Dne 17. března se slaví Den svatého Patrika. Jde o svátek, který v naší republice není příliš známý, zato v anglicky mluvících zemích patří mezi ty nejoblíbenější. Proč se takový den slaví a jak jeho oslavy probíhají se žáci dozvěděli v rámci projektového dne zaměřeného na anglický jazyk. V průběhu dne se žáci naučili pracovat s anglicko-českým slovníkem, překládali text o sv. Patrikovi, luštili šifru a křížovku. Cílem bylo vytvořit plakát ve tvaru trojlístku, jednoho ze symbolů svátku, do kterého žáci zanesli informace prostřednictvím základních anglických otázek – what (co), who (kdo), when (kdy), where (kde), how (jak), why (proč). Jak se jim plakát vydařil se můžete přesvědčit na obrázcích.

rpt

Čtěte dále...